Extra ruimte voor voetgangers en fietsers aan 45 schoolpoorten

354139 dsc 2351 579f3c large 1588622666

Bij 25 basisscholen komt een tijdelijke schoolstraat, bij 20 andere basisscholen wordt een parkeerstrook of stuk van de rijweg voorbehouden voor fietsers en voetgangers. De Stad Gent neemt die maatregelen zodat Gentenaars voldoende afstand kunnen houden wanneer de scholen heropenen.

Screening

Vanaf 15 mei ontvangen de scholen opnieuw leerlingen uit verschillende leerjaren. Om die terugkeer veilig te laten verlopen, onderzocht de Stad Gent aan welke schoolomgevingen er te weinig ruimte was in verhouding tot het aantal verwachte leerlingen. Na die screening bleven er 45 lagere scholen over. Daar wordt nu een maatregel ingevoerd. Met deze maatregelen ondersteunt de Stad de heropstart van de Gentse scholen.

'Om veilig naar school te kunnen gaan, moeten we meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers. Zo zorgen we ervoor dat bij de drukke begin- en einduren iedereen op veilige afstand van elkaar kan blijven.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Grote scholen, drukke buurten

Er zijn twee redenen om een extra maatregel in te voeren: grote leerlingenaantallen en te weinig plaats aan de schoolpoort om kinderen af te zetten of op te halen. Bij 25 scholen voert de Stad Gent tijdelijk een schoolstraat in. Dat betekent dat autoverkeer niet is toegelaten bij het begin- en eindmoment van de lessen. Bij de andere scholen gaat het om het vrijmaken van parkeerstroken of om het innemen van een stuk van de rijweg, zodat er ruimte is om op veilige afstand van elkaar naar school te fietsen of te stappen. De directies van de geselecteerde scholen werden hiervan op de hoogte gebracht.

'Directies en leerkrachten doen enorm hun best om de heropstart binnen de schoolmuren te realiseren. Alle ondersteuning vanuit de stadsdiensten voor alles buiten de schoolmuren is dan ook meer dan welkom.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De Stad Gent treft dus extra maatregelen aan 45 schoolpoorten, maar ook in de andere scholen doen directies en leerkrachten de nodige inspanningen om de terugkeer naar school zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zij creëren bijvoorbeeld extra ruimte op hun terrein, of gebruiken meerdere ingangen.

Contactpersoon

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Betrokken

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.