Gentenaars kunnen deze zomer 50 extra speelstraten organiseren

Speelstraat2.jpg
  • jpg

Omdat meer Gentenaars ook deze zomer wellicht dicht bij 'hun kot' zullen blijven, heeft de Stad Gent een extra, verkorte procedure uitgewerkt voor het aanvragen van een speelstraat. Gentenaars kunnen deze zomer 50 extra speelstraten organiseren.

Buitenruimte rondom je kot

Als zou blijken dat we met zijn allen deze zomer meer 'rondom ons kot' zullen doorbrengen, zal er meer nood zijn aan veilige speelruimte in open lucht. Om de coronavoorschriften te kunnen respecteren, zijn Gentenaars best niet alleen aangewezen op de bekende plekken in de stad. Er moet een spreiding zijn van buitenruimtes over alle Gentse wijken heen.

Oproep aan de Gentenaars

Het stadsbestuur kreeg vragen vanuit verschillende Gentse wijken over speelstraten (een straat die gedurende een bepaalde periode exclusief voorbehouden is voor spelende kinderen en buurtbewoners). De periode om een speelstraat aan te vragen, was eigenlijk al afgelopen, maar daar past de Stad Gent nu een mouw aan. De Stad roept de Gentenaars op om via een eenmalige, verkorte procedure een speelstraat te organiseren. Daarbij moeten meters en peters uiteraard wel rekening houden met de geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

'Het is nu meer dan ooit belangrijk dat kinderen, gezinnen en buurtbewoners extra ruimte krijgen om te spelen en elkaar, met respect voor de richtlijnen, te ontmoeten. Speelstraten zijn broodnodig om daaraan tegemoet te komen. Vandaar deze oproep om deze zomer nog 50 extra speelstraten te organiseren.' Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor het aanvragen van een extra speelstraat. Zo kan je de aanvraag enkel doen voor maximaal vijf opeenvolgende weekends van juli, augustus en september. Er mag bijvoorbeeld ook geen openbaar vervoer door je straat rijden, je moet het akkoord hebben van twee derde van de bewoners van je straat en van aanwezige bedrijven, winkels, kinderopvang, enzovoort. De volledige voorwaarden en procedure vind je terug op stad.gent/speelstraten. Een aanvraag indienen kan tot 24 mei 2020.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen