Wijkbudget start in september: tot 350.000 euro per wijk

buurthuis op wieltjes.jpg
  • jpg

Het project 'Buurthuis op wieltjes' kwam er via het burgerbudget, de voorganger van het wijkbudget (© Wondelgem Swingt)

In het kader van het wijkbudget verdeelt de Stad Gent 6,25 miljoen euro over de 25 Gentse wijken. In september 2020 komen de eerste 11 wijken aan bod, de overige wijken volgen vanaf september 2022. De bedragen variëren van 150.000 euro tot 350.000 euro per wijk. De projecten die van start kunnen gaan, moeten gedragen zijn door de wijk en moeten realiseerbaar zijn in twee jaar tijd. Voor het eerst wordt er geëxperimenteerd met een geloot wijkpanel.

Op basis van een uitgebreide evaluatie van het burgerbudget en in overleg met Gentenaars, middenveldorganisaties en andere experten werden de krijtlijnen van het wijkbudget in een kader gegoten. Iedere wijk krijgt een wezenlijk bedrag om projecten op te zetten. Het bedrag dat de wijken krijgen, houdt rekening met de bewonersaantallen en indicatoren van kwetsbaarheid. Een kwart miljoen euro is stadsbreed voorzien om Gentenaars te betrekken die vandaag te weinig bereikt worden, en om ervoor te zorgen dat Gentenaars in een kwetsbare positie ook voluit kunnen deelnemen aan het wijkbudget.

 

350.000 euro per wijk is voorzien voor Brugse Poort-Rooigem, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Binnenstad, Dampoort en Rabot-Blaisantvest. 300.000 euro gaat naar Sint-Amandsberg, Wondelgem, Stationsbuurt-Noord, Ledeberg en Bloemekenswijk. Nieuw-Gent-UZ, Mariakerke, Oostakker, Oud Gentbrugge en Watersportbaan-Ekkergem krijgen 250.000 euro. 200.000 euro is voorzien voor Muide-Meulestede-Afrikalaan, Drongen, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof- Papegaai-Sint-Michiels, Macharius-Heirnis en Stationsbuurt-Zuid. En tot slot vloeit 150.000 euro per wijk naar Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, Zwijnaarde, Gentse Kanaaldorpen en -zone en Sint-Denijs Westrem-Afsnee.

'Het Burgerbudget ging de wereld rond als voorbeeld van burgerparticipatie, en leverde fantastische projecten op waarvan we tot op vandaag kunnen genieten. Nu trekken we de wijken in, met 5 keer meer budget, meer begeleiding en een dialoog op maat van de wijk. Ik kijk enorm uit naar de dynamiek die dat teweeg kan brengen. Iedereen is expert in zijn wijk, en allemaal samen weten we meer.' Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Primeur: geloot wijkpanel

Elk stap, van het verzamelen van ideeën tot het selecteren en uitvoeren van projecten, zal in overleg met de bewoners gebeuren. De wijkdialoog en de samenwerking tussen Gentenaars in de wijk staan centraal. De cocreatieprojecten die van start kunnen gaan, moeten gedragen zijn en realiseerbaar in twee jaar tijd. Als er niet voldoende budget is om alle projecten uit te voeren, vindt een selectie plaats. Dat kan bijvoorbeeld via gesprekstafels, of via online en offline stemmen. De Stad gaat voor het eerst ook experimenteren met gelote wijkpanels, een Belgische primeur. De Stad Gent voorziet administratieve en juridische ondersteuning voor initiatiefnemers. Een Dialoogkamer zal waken over de kwaliteit van het volledige traject.

Eerste golf in 2020, tweede in 2022

Het startschot van het wijkbudget wordt gegeven in september. In een eerste golf zijn elf wijken aan de beurt: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai, Gentbrugge, Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint Amandsberg en Zwijnaarde.

Een tweede golf start in september 2022. Dan komen Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud-Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem aan de beurt.

 

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL