Stad Gent lanceert nieuw fonds voor sociale innovatie

354334 stadhuis3 364347 large 1588843626

Met een tweejaarlijks budget van 600.000 euro stimuleert de Stad Gent de brede welzijnssector om complexe maatschappelijke uitdagingen vernieuwend aan te pakken. Een out of the box-benadering kan leiden tot nieuwe projecten en samenwerkingen met actoren in het sociale middenveld of bijvoorbeeld de academische en bedrijfswereld.

Welzijnsknelpunten innovatief aanpakken

Via het nieuwe sociale innovatiefonds stimuleert de Stad Gent de brede welzijnssector om maatschappelijke problemen op een innovatieve manier aan te pakken. Organisaties die een projectvoorstel indienen, kunnen vertrekken van de signalenbundel 2018. Daarin bundelen Gentse veldwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Maar ook signalen die recent aan de oppervlakte kwamen door de coronacrisis komen in aanmerking.

Het reglement voor het sociaal innovatiefonds 2020-2022 treedt in werking op 1 juli 2020. Organisaties hebben drie maanden de tijd om een projectvoorstel in te dienen met als uitdaging om nieuwe allianties aan te gaan en een sociaal innovatieve invalshoek te vinden. Een onafhankelijke jury formuleert een advies en eind 2020 neemt het stadsbestuur een beslissing.

'Met dit fonds willen we slimme oplossingen voor complexe sociale vraagstukken steunen. Gent heeft een sterk uitgebouwde sociale sector en kennisinstellingen van topklasse. Gent is ook een voortrekker in sociaal en coƶperatief ondernemerschap. Daarin schuilt een ongelooflijk potentieel dat we hopen aan te boren.'  

Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Trajectbegeleiding op maat

Organisaties kunnen een beroep doen op een innovatiecoach die hen bijstaat met het uitwerken en implementeren van het innovatieve luik. Organisaties worden uitgedaagd om nieuwe methodieken uit te proberen en buiten de bekende paden te treden. De coach moedigt hen bovendien aan om breed partners te zoeken in de bedrijfswereld, academische sector en overheidssector.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Betrokken

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiƫn, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.