20.000 kwetsbare gezinnen mogen gratis vuilniszakken vroeger afhalen

355754 groene%20zak%20ivago 770267 original 1591182662

Zo'n 20.000 kwetsbare Gentse gezinnen mogen in plaats van eind september al vanaf 15 juni hun gratis groene vuilniszakken afhalen, en voor het eerst ook pmd-zakken. Op 1 juli loopt de overgangsperiode voor de gele zakken immers al ten einde. De afvalzakken kunnen afgehaald worden in één van de zeventien tijdelijke verdeelpunten.

De Stad Gent wil dat iedereen op een correctie manier afval kan aanbieden, ook wie het financieel moeilijk heeft. Daarom is er een tegemoetkoming in de afvalkosten voor de 25.000 gezinnen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling zitten. Zij ontvangen een aantal gratis huisvuilzakken of krediet om afval aan te bieden. Dit jaar krijgen ze voor het eerst ook pmd-zakken.

Op 1 juli eindigt de overgangsperiode voor de gele vuilniszakken. Vanaf dan zal Ivago enkel nog de nieuwe groene restafvalzakken meenemen. Gele zakken konden normaal al omgeruild worden voor groene, maar omwille van corona werd die omruiloperatie uitgesteld.

Wie recht heeft op de gratis vuilniszakken krijgt die andere jaren eind september. Dat zou nu echter betekenen dat zij tussen 1 juli en eind september zelf groene en blauwe zakken moeten kopen. Zeker in coronatijden is dat voor mensen in armoede geen evidente extra kost. Daarom vervroegen de Stad Gent en Ivago de uitreiking van de gratis zakken naar 15 juni.

'We willen dat iedereen zijn of haar afval op de correcte manier kan blijven aanbieden zonder in financiële problemen te komen. We doen bovendien een stevige extra inspanning en doen de uitreiking van de gratis zakken dicht bij de mensen, op wijkniveau.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en voorzitter van Ivago

Voor kwetsbare Gentenaars die niet met vuilniszakken werken, maar hun afval via containers of sorteerpunten aanbieden, verandert er niets. Zij krijgen in september automatisch het krediet op hun Ivago-rekening en de gebruikers van een container ontvangen dan ook een bon voor pmd-zakken.

'Voor wie geen reserve heeft, vormt elke extra kost een probleem. Het vervroegen en uitbreiden van de verdeling van gratis vuilniszakken vermijdt onnodige extra stress voor wie het financieel moeilijk heeft.'  

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding

Extra verdeelpunten

Van de 25.000 gezinnen die deze tegemoetkoming ontvangen, zijn er 20.000 die gebruikmaken van huisvuilzakken. Voor hen richten Ivago en de Stad Gent tussen 15 en 30 juni 2020 zeventien tijdelijke verdeelpunten in. Die zijn verspreid over de stad, zodat iedereen in zijn of haar buurt terechtkan. Omwille van corona gaat het meestal om tenten die buiten aan Gentinfopunten opgezet zullen worden. De bonnen die recht geven op gratis vuilniszakken, worden in twee rondes verstuurd. Zo wordt de bedeling niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd gespreid.

Ivago en de stadsdiensten doen er alles aan om deze uitreiking vlot te laten verlopen, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. Extra personeel en vrijwilligers worden ingeschakeld om deze tijdelijke verdeelpunten te bemannen. Vanaf 1 juli 2020 tot september 2021 kan men vervolgens terecht in één van de elf permanente verdeelpunten.

Wie na 1 juli nog gele Ivago-zakken heeft, kan die best bijhouden. De omruilactie naar groene zakken vindt eind september plaats.

Contact

Bevoegd

 • Medium square bram van braeckevelt

  Bram Van Braeckevelt

  Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Betrokken

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.