Deze zomer naast leefstraten ook meer leefpleinen en -tuinen

357799 leefstraat%20koolkkapperstraat%202018%20rol%20de%20grasmatten%20uit%20foto%20stad%20gent 2f8d78 original 1593424669

Een beeld van de leefstraat Koolkappersstraat in 2018.

Deze zomer telt Gent zo'n 30 leefstraten en -pleinen, een recordaantal. Het zijn plekken die door de buurt of de Stad worden omgevormd tot autoluwe of autovrije ontmoetingsplaatsen. Voor het eerst komen er 'leeftuinen' in de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai, en één leefstraat zal als een karavaan door Nieuw Gent en Steenakker rondreizen.

Creatieve invullingen

Het coronavirus gooide even roet in het eten, maar vanaf vrijdag 3 juli 2020 zal er in Gent nu toch een recordaantal leefstraten, - tuinen en -pleinen opduiken. Een leefstraat is een straat die tijdelijk door buurtbewoners wordt ingevuld met bijvoorbeeld grasmatten, banken en spelelementen. Daardoor ontstaat een autoluwe of autovrije ontmoetingsplaats. Buren dienen zelf een aanvraag in, organiseren zelf activiteiten en engageren zich ook zelf om de leefstraat te onderhouden.

Ook deze zomer gaan veel Gentenaars creatief aan de slag. Zo toveren bewoners van de F. Burvenichstraat een braakliggend terrein om tot Burvenich Beach door middel van banken, planten, grasmatten, spelmateriaal en zand.

'Tijdens de lockdown zagen we op heel veel plekken nieuwe contacten tussen buren ontstaan. Ook de solidariteit onder buren nam toe. Met de leefstraten, -pleinen en -tuinen willen we dat buurtgevoel nog versterken.' 

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Op sommige plaatsen nemen de buurtwerkers zelf het voortouw. Ze richten straten of pleinen aangenamer in om ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren waar bewoners zelf (nog) geen initiatieven hadden opgezet. Leefstraten en -pleinen maken het makkelijk om mensen in de buurt te leren kennen. Voorbeelden zijn het nieuwe 'Mon Jardin' aan het Open Huis Watersportbaan, met muziekbar en tal van activiteiten, en De Groene Briel aan de Tichelrei, met een wekelijks aanbod aan ontspanning.

Ook pleinen en tuinen

Sinds vorig jaar gaat het niet enkel om leefstraten, maar ook om een leefplein (Sint-Baafsdorp, Macharius) en een leeftuin (Borluut, Watersportbaan), georganiseerd door de Stad Gent samen met buurtpartners. Die twee initiatieven zijn er ook deze zomer weer bij. Voor het eerst komen er ook leeftuinen in de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai, en één leefstraat zal zoals een karavaan door Nieuw Gent en Steenakker rondreizen.

'Corona heeft aangetoond dat de nood hoog is om de publieke ruimte beter te benutten. Leefstraten en leefpleinen geven ruimte om samen te komen, te spelen en te rusten. Zo wordt de publieke ruimte weer gebruikt voor wie ze is bedoeld: mensen.'

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Coronaproof

Uiteraard moeten bezoekers van een leefstraat zich aan de geldende voorzorgsmaatregelen houden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand bewaren van mensen die niet tot hun bubbel van de week behoren. De Stad Gent voorziet bovendien een pakket met ontsmettingsmiddel en handgel.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Betrokken

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.