Bewoners kunnen deze zomer 9 pleinen zelf inrichten

357805 casinoplein03 ddb102 large 1593427776

De Stad Gent creëert deze zomer tijdelijke zomerpleinen. Zo krijgen bewoners meer plaats om buiten te zitten en te ontspannen. Door ruimte vrij te maken, kunnen ook de corona-richtlijnen nog steeds worden gevolgd. Voorlopig zijn er 9 pleinen geselecteerd. De ruimte kan worden ingevuld door bewoners, buurtorganisaties en horeca.

De Stad maakt ruimte vrij en richt die minimaal in met bijvoorbeeld extra zitbanken of groenaccenten, of biedt een blanco canvas. Vooral in dichtbebouwde en dichtbewoonde buurten is er deze zomer meer dan ooit nood aan ruimte om buiten te zijn. De voorbije maanden hebben aangetoond dat er een gebrek is aan open ruimte in de stad. Zeker nu er nog steeds rekening moet worden gehouden met social distancing en er meer mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden.

'Met de zomerpleinen maken we vooral in dichtbebouwde en dichtbewoonde buurten extra ruimte voor bewoners om buiten te komen. We geven aan de bewoners, buurtorganisaties de vrijheid om zelf de ruimte in te nemen en denken daarbij bijvoorbeeld aan een volleybalterrein, een picknick plek…'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voorlopig zijn er 9 pleinen geselecteerd om volledig of gedeeltelijk in te richten als zomerplein: Heilige Kerst, Parking Toreke, Gentbruggeplein, POL-plein, het Seghersplein-Luizengevecht, Casinoplein, plein Scandinaviëstraat, Ledebergplein en het Van Beverenplein. De tijdelijke inrichting gebeurt in functie van de noden van de buurt. In samenwerking met de lokale organisaties en bewoners wordt bekeken welke invulling deze pleinen kunnen krijgen.

'We willen elke wijk een fijne zomer geven, en dat kunnen de zomerse pleinen versterken. De pleinen worden aangenamer ingericht om veilige ontmoetingen mogelijk te maken. Bij elk plein wordt op maat gekeken hoe we omkadering voorzien door een buurtwerker of vereniging die actief is in de buurt.'

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Betrokken

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.