Gentse ombudsvrouw stelt tussentijds verslag voor

310281-Ombudsvrouw Helena Nachtergaele-a1ff43-large-1556111579.jpg
  • jpg

Tijdens de eerste helft van 2020 deed de burger 838 maal een beroep op de ombudsdienst. In ongeveer 40 procent van de gevallen werd een tweedelijnsdossier opgemaakt. Helena Nachtergaele, de Gentse ombudsvrouw, licht enkele opvallende aandachtspunten uit.

Mobiliteit en LEZ

In de eerste helft van 2020 betrof 34 procent van het aantal klachten het thema mobiliteit. Dat ligt ongeveer in lijn met de vorige jaren. Ook klachten betreffende GAS-boetes komen zoals vanouds terug. Opvallende nieuwkomers in de lijst zijn klachten rond de lage-emissiezone of LEZ (7 procent), die op 1 januari 2020 werd ingevoerd.

De doorlooptijd bij de LEZ-boetes is uitstekend, maar de lange doorlooptijd bij de GAS-boetes, de tijd tussen de eerste vaststelling van de overtreding en de ontvangst van de eerste boete, zorgt ervoor dat een reeks boetes kan accumuleren tot een fors bedrag. In alle gevallen die de ombudsvrouw heeft onderzocht, bleek dat de burger zijn gedrag onmiddellijk aanpast zodra hij weet dat hij een overtreding heeft begaan. Daarom doet de ombudsvrouw een aanbeveling.

'GAS- en ook LEZ-boetes kunnen zich opstapelen voor een overtreder. Daarom is het mijn aanbeveling om een maximumplafond te hanteren, en om bij de GAS-boetes werk te maken van een verkorting van de doorlooptijd. Hoe sneller een overtreder op de hoogte is, hoe sneller hij of zij zijn gedrag aanpast.' Helena Nachtergaele, ombudsvrouw

Sanitair voor dak- en thuislozen

Tijdens de lockdown werkte de Gentse ombudsdienst 10 weken lang van thuis uit, maar bleef telefonisch en per e-mail bereikbaar. Tijdens die periode bleef de burger volop beroep doen op de ombudsvrouw, vaak rond bezorgdheden omtrent corona of de telefonische bereikbaarheid van stadsdiensten.

Zowel tijdens de 'harde lockdown' als in de weken erna, werd de ombudsvrouw gecontacteerd over het gebrek aan beschikbaar en proper openbaar sanitair. Mensen wandelden en fietsten vaker dan anders, maar konden nergens terecht voor een toiletbezoek. Zeker voor mensen zonder dak boven het hoofd was dat telkens een hele zoektocht.

'Zorg voor voldoende, voor iedereen toegankelijke en propere toiletten, ook in de deelgemeenten en zeker ook in de nabijheid van de plekken waar dak- en thuislozen hulp krijgen. Dit is altijd van belang, maar nog meer in tijden van lockdown.' Helena Nachtergaele, ombudsvrouw

Stadsbestuur neemt aanbevelingen ter harte

Het stadsbestuur nam vandaag kennis van het tussentijds verslag en de aanbevelingen van de ombudsvrouw en gaat daarmee aan de slag. In zijn antwoord dankt het bestuur de ombudsvrouw ook voor het initiatief en beklemtoont dat het inderdaad essentieel blijft om – zeker in moeilijke tijden als deze – de dienstverlening naar de burger kritisch tegen het licht te houden.

Het college van burgemeester en schepenen gaat in zijn antwoord ook concreet in op de aanbevelingen uit het tussentijds verslag, zal het goede overleg met de ombudsvrouw verderzetten en de opvolging van de aanbevelingen met haar en haar dienst bespreken.

 

Favicon for stad.gent Lees het tussentijds verslag van de ombudsvrouw stad.gent

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen