Stad Gent gelast Offerfeestgebed af vanwege coronamaatregelen

360413 stadhuis 99402b large 1596027874

Naar aanleiding van de verstrenging van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen maandag, heeft het Gentse stadsbestuur vandaag, na overleg met de Vereniging van Gentse Moskeeën, beslist om het Offerfeestgebed van morgen vrijdag 31 juli niet toe te laten in de moskee.

Het stadsbestuur beseft dat deze beslissing voor de Gentse moslimgemeenschap hard aankomt, maar ziet geen andere uitweg. Op een overleg eerder deze week werd afgesproken dat het Offerfeestgebed kon doorgaan in de Gentse moskeeën op voorwaarde dat de verwachte hoge opkomst van de moskeebezoekers veilig kon worden beheerst. Daarbij werden verschillende pistes bekeken om bijvoorbeeld te werken met een reservatiesysteem, meerdere gebedsmomenten, inzet van stewards of ontrading van bezoek.

Het stadsbestuur dankt de moskeeën voor de geleverde inspanningen, maar stelt vast dat deze onvoldoende garanties bieden om het Offerfeestgebed veilig te laten doorgaan. Daarom heeft het stadsbestuur beslist dat het Offerfeestgebed vrijdag 31 juli niet in de moskeeën kan plaatsvinden. De moskeeën blijven gesloten van middernacht tot 10.00 uur vrijdagochtend. Deze afgelasting ligt in lijn met gelijkaardige beslissingen die in andere steden werden genomen.

De Vereniging van Gentse Moskeeën betreurt deze beslissing, maar toont begrip voor de houding van het stadsbestuur. Dit in het volle besef dat elk risico voor de volksgezondheid moet worden vermeden. De Gentenaars kunnen op dit moment een goed corona-rapport voorleggen en daar wil de Gentse moslimgemeenschap voluit toe bijdragen.

Het stadsbestuur hoopt dat de Gentse moslims desondanks in familiekring een mooi Offerfeest mogen beleven.

Contact

  • Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail sofie.aelterman@stad.gent
  • Demir Ali Köse, voorzitter Vereniging van Gentse Moskeeën, gsm 0485 82 42 39

Waarnemend burgemeester

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.