Betaalde stages voor meer diversiteit bij stadspersoneel

364168 de%20stroom%20stad%20gent 33f1ca original 1599741507

Om meer diversiteit in eigen rangen te krijgen, verhoogt de Stad Gent het aantal beroepsinlevingsstages van 10 naar 30 per jaar. Op 14 september 2020 start een eerste groep van 13 stagiairs met migratieachtergrond of arbeidsbeperking. Met de stages wil de Stad hen ook verleiden om nadien te solliciteren voor een vaste job binnen de organisatie. Bovendien moeten hun ervaringen de Stad Gent verder inspireren op het vlak van diversiteit.

Meer diversiteit in eigen rangen

De Stad Gent wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Op dit moment heeft zo'n 20% van het personeel een migratieachtergrond of arbeidshandicap. Bovendien blijkt dat er in de hogere functies (graden A en B) minder diversiteit aanwezig is. Daarom verhoogde de Stad het aantal BIS-stages jaarlijks van 10 naar 30. Het is een van de manieren om een meer diverse instroom te krijgen.

De stages zijn gericht op hoger opgeleide personen met migratieachtergrond of arbeidshandicap. Tijdens de stage krijgen zij begeleiding en vorming (zoals training on the job, intervisie, taalcoaching, sollicitatietraining, enzovoort) om de stap naar een job te vergemakkelijken. De ervaringen van de BIS-stagiairs zullen de Stad Gent helpen bij verdere acties rond diversiteit in eigen huis.

'Eigenlijk leren we van elkaar. Wij maken de werking van onze stadsorganisatie duidelijk. De stagiairs tonen ons wat we beter kunnen doen om een echte inclusieve werkvloer te worden. En we hopen ook op enige doorstroom in onze eigen organisatie natuurlijk.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Vele stadsdiensten doen mee

De BIS-stagiairs gaan aan de slag op verschillende plekken in de stadsorganisatie: Welzijnsbureau Nieuw-Gent, Dienst Toerisme, SodiGent, Jeugddienst, Groendienst, Dienst Preventie voor Veiligheid, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, Dienst Communicatie, Departement Human Resources, Dienst Financiƫn, Maatgericht activeringscentrum MAACT. Ook op het kabinet van de Algemeen Directeur start een BIS-stagiair.

Contact

Bevoegd

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Betrokken

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.