Stad Gent verlengt samenwerking met 'Campus Atelier' tot eind 2023

361128 img 20171008 144819 5f909a large 1597164627

De Stad Gent heeft de samenwerking met Campus Atelier verlengd tot eind december 2023. Bewoners van Nieuw Gent werken in de voormalige drankencentrale in de De Pintelaan hun ideeën uit voor de toekomst van de wijk. Zo bouwden jongeren er een indoor skatepiste, maakten bewoners bankjes en paviljoenen voor in de straten, in het park en op het Rerum Novarumplein, en stippelden ze al verschillende wandelroutes uit.

Campus Atelier speelt in op de veranderingen in het openbaar domein die deel uitmaken van het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt'. Het atelier en de bewoners ontwerpen en bouwen constructies in afwachting van de definitieve herinrichting van de wijk. De Stad Gent heeft de samenwerking met Campus Atelier verlengd voor ruim drie jaar, tot eind december 2023.

'Campus Atelier is een mooi voorbeeld van participatie. De bewoners bepalen mee hoe hun wijk er in de toekomst moet uitzien, want zij kennen die uiteraard het best. Bovendien bouwen ze er ook letterlijk aan mee door ideeën uit te proberen en samen te werken. Zo investeren we samen in de wijk én in de kansen van de bewoners.'

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Zelfontplooiing van bewoners

Campus Atelier stimuleert bewoners van Nieuw Gent om zichzelf te ontplooien door hen te begeleiden, suggesties te doen en materiaal ter beschikking te stellen. De organisatie wordt ook een van de medebeheerders van de wijkwerkplaats die de Stad wil inrichten in het gebouw van de voormalige parochiale Kring op het Rerum Novarumplein. Dat wordt een atelier waar wijkbewoners kunnen klussen, waar ondernemerschap kan ontstaan en groeien, en waar mensen een activeringstraject op maat kunnen volgen. In samenwerking met andere buurtorganisaties zet Campus Atelier ook in op een voldoende en duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk.

Zo was Campus Atelier afgelopen weekend samen met Circusplaneet, Film Fest Gent en de Plantrekkerij trekker van het Kleurrijk Kunstenfestival met acrobatie en een filmvoorstelling in de Kikvorsstraat. De organisatie wil de komende weken op dezelfde plek allerlei activiteiten organiseren samen met bewoners.

 

Contact

 • Wannes Haghebaert, Projectcommunicator stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, tel. 09 266 82 33, e-mail wannes.haghebaert@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail burgemeester.declercq@stad.gent

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.