Gent opent extra testcentrum voor Covid-19 op site AZ Jan Palfijn

361319 testcentrum%20jan%20palfijn%20%284%29 119518 large 1597400302

Gent opent een extra testcentrum voor corona op de site van het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. Vanaf maandag 17 augustus 2020 kunnen Gentenaars die geen coronasymptomen vertonen, maar terugkeren uit rode zones in het buitenland (en dus getest moeten worden), zich online registreren op gent.testcovid.be om een afspraak te maken. Dat geldt ook voor mensen die via contact tracing getest moeten worden. De eerste tests zullen uitgevoerd worden vanaf maandag 17 augustus.

Aparte testlocatie

Door het stijgend aantal besmettingen in Gent en de terugkeer van Gentenaars uit het buitenland werd de toestroom naar de huisartsen te groot. De Huisartsenvereniging Gent vroeg daarom een extra testcentrum, naast dat in Gentbrugge. De extra testlocatie zorgt er ook voor dat mensen mét symptomen die door de huisarts of in Gentbrugge worden getest gescheiden worden van patiënten zonder symptomen die bijvoorbeeld terugkeren uit vakantie in rode zones.

'We moeten waakzaam blijven in Gent. De cijfers zijn niet gunstig; het aantal besmettingen is ondertussen stabiel, maar dat aantal moet wel dalen. Met dit bijkomend testcentrum zorgen we voor een scheiding van verschillende testgroepen, wat veiliger is, en ontlasten we de huisartsen.' 

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester

De Stad Gent, de Huisartsenvereniging Gent en de Eerstelijnszone Gent zochten daarom deze week naar een geschikte locatie. Het extra testcentrum komt er op de site van AZ Jan Palfijn Gent. Op de ziekenhuissite was tot eind juni 2020 ook het eerste triagecentrum gevestigd. Voor de verwerking van de testen wordt samengewerkt met het labo van AZ Sint-Lucas.

'Het doet mij veel plezier dat we zo snel al een extra testcentrum kunnen openen. De Stad Gent en AZ Jan Palfijn Gent nemen hun verantwoordelijkheid op en maakten deze testlocatie op een bijzonder korte termijn operationeel. De samenwerking met de Huisartsenvereniging en de Eerstelijnszone zorgt ervoor dat we altijd heel kort op de bal kunnen spelen. Dat is precies wat nodig is in crisistijden.'

Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg, voorzitter van de raad van bestuur van AZ Jan Palfijn

Teruggekeerde reizigers uit rode zone of testing via contact tracing

Gentenaars zonder symptomen die terugkeren uit rode zones in het buitenland of die via contact tracing getest moeten worden (omdat ze contact hadden met een besmette persoon), kunnen zich vanaf maandag 17 augustus registreren op gent.testcovid.be om getest te worden in het extra testcentrum. Wie ondersteuning nodig heeft om zich digitaal te registreren, kan vanaf woensdag 19 augustus bellen naar het nummer 09 210 10 40 (maandag - vrijdag, 9 uur - 17 uur).

Het testcentrum bevindt zich in een apart gebouw op de ziekenhuissite van AZ Jan Palfijn Gent. Het is open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 16 uur. Het testcentrum is enkel voor mensen die in Gent gedomicilieerd zijn. Gentenaars die met de wagen komen, kunnen de bezoekersparking van het ziekenhuis bereiken via de Watersportlaan. Wie met de fiets of te voet komt, gaat best via de Henri Dunantlaan.

Reizigers die terugkeren uit oranje zone en personen met symptomen

Wie terugkomt uit een oranje zone en geen symptomen van het coronavirus vertoont, moet eerst de eigen huisarts telefonisch contacteren.

Wie zich ziek voelt én symptomen vertoont, zal door de huisarts mogelijks worden doorverwezen naar het triagecentrum van Gentbrugge.

Contact

 • Sofie Moreels, Communicatieverantwoordelijke AZ Jan Palfijn Gent, gsm 0473 98 33 59, e-mail pers@janpalfijngent.be
 • Claude Beernaert, communicatiemedewerker schepen Rudy Coddens, gsm 0475 89 36 46, e-mail claude.beernaert@stad.gent
 • Ann Plas, kabinetschef waarnemend burgemeester Filip Watteeuw, gsm 0479 99 77 10, email ann.plas@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.