Twee jaar lang intensieve focus op leesbevordering voor 15 Gentse scholen

362648 361960 boeken c7326d original 15984484302 394c36 original 1599048709

Vijftien Gentse scholen krijgen twee jaar lang intensieve ondersteuning op vlak van leesbevordering. De schoolbibs worden aangevuld en er komen allerhande activiteiten rond lezen. Mee(r)lezers in Gent, een project van de Stad Gent en verschillende partners, kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 250.000 euro.

Krachten bundelen

Uit internationale studies blijkt dat de leesvaardigheid van Vlaamse kinderen en jongeren in dalende lijn gaat. Werken aan leesbevordering in het onderwijs is dus echt nodig. Het nieuwe project Mee(r)lezers in Gent brengt twee jaar lang verschillende partners en 15 scholen uit het basis- en secundair onderwijs samen. Het gaat om het Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook, Arteveldehogeschool, UGent en Uilenspel. Gentse scholen worden binnenkort uitgenodigd om in het traject te stappen.

'Vlot en goed begrijpend kunnen lezen is je hele schoolloopbaan van belang. Hier moet extra op ingezet worden en ik ben dan ook zeer blij met deze samenwerking die het Onderwijscentrum en De Krook samen met andere partners tot stand hebben gebracht. Dit project biedt zeer concrete hulp aan scholen en maakt het verschil voor leraars en leerlingen. Als we samen onze schouders zetten onder de scholen, wordt veel mogelijk.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De verschillende partners ondersteunen de scholen op vlak van leesbeleid en zetten allerlei acties op: zo komt er een digitale, Gentse kamishibai of Japans verteltheater, extra sessies ‘samen lezen’ en worden er wedstrijden gelanceerd. Jonge lezers zullen tips en leesplekken kunnen uitwisselen in een online gemeenschap, en boekenbakfietsen, ruilkastjes en verteltassen zullen het leesvirus aanwakkeren.

Samenwerking met De Krook

Ook de boekencollecties van de schoolbibliotheken worden uitgebreid. Bibliotheek De Krook zal bovendien nog meer samenwerken met de Gentse scholen via het project Leeskracht, werkt ook een specifiek aanbod voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) uit, en biedt leraars een inspirerende lees- en leerplek aan. Ook bibliotheekmedewerkers zelf worden binnen het project gecoacht.

'Bibliotheek De Krook zal de komende jaren nauw samenwerken met de 15 scholen om leerlingen mee te ondersteunen en inspireren om hun leesvaardigheden uit te breiden.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het doel van het project, dat kan rekenen op 250.000 euro Vlaamse steun, is om de scholen te ondersteunen, om inzichten rond leesdidactiek te versterken en om werk te maken van een krachtiger leesbeleid op school.

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.