Vier extra straathoekwerkers exclusief voor kwetsbare jongeren

364708 jeugdwelzijnswerk4 5d5711 large 1600261017

De Stad Gent schakelt 4 extra straathoekwerkers in die zich exclusief tot jongeren richten. De Stad lanceert ook een open oproep aan jeugdorganisaties om (meer) jeugdwelzijnswerkers in te zetten of meer jeugdactiviteiten te organiseren. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op een subsidie.

Vertrouwensband

Vanuit het middenveld komen meer en meer signalen over jongeren die hulp nodig hebben maar door geen enkele organisatie bereikt worden. Daarom zet de Stad in de wijken Gent-centrum, Sint-Amandsberg, Ledeberg en de Watersportbaan sinds deze maand 4 jeugdstraathoekwerkers in. Zij zoeken op straat toegang tot de leefwereld van jongeren tussen 12 en 26 om hun verbinding met de maatschappij terug aan te halen.

De jeugdstraathoekwerkers focussen op geïsoleerde jongeren met vaak een zware rugzak en proberen hen toe te leiden naar een school, vrijetijdsorganisatie, opleidings- of tewerkstellingsproject. Het project, waarvoor de Stad Gent jaarlijks 156.000 euro vrijmaakt, is uniek in Vlaanderen omdat het stadsbestuur in dit geval ook zelf investeert in straathoekwerk, en niet alleen via het middenveld.

'Door te observeren, op straat maar ook op pakweg Tiktok, leren de straathoekwerkers jongeren en hun gewoontes kennen. Daarna bouwen ze een vertrouwensband en bieden ze een springplank aan. Zo begeleidde één straathoekwerker een jongere al naar de pop-up voor schoolverlaters in de Brabantdam.' 

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd en Outreachend Werken

Open oproep

De Stad lanceert ook een open oproep aan jeugdorganisaties om meer jeugdwelzijnswerkers in te schakelen of meer jeugdactiviteiten te organiseren, om op die manier meer kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Elke goedgekeurde aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, kan rekenen op een subsidie. Ook jeugdwerkingen die willen professionaliseren of die binnen de jeugdsector samenwerkingen willen aangaan, maken kans op steun van de Stad.

Organisaties kunnen een aanvraag indienen tot en met 4 oktober 2020. Op donderdag 17 september 2020 wordt een speeddate georganiseerd om organisaties de kans te geven samen een dossier in te dienen.

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.