Ervaringsdeskundige buigt zich over toegankelijkheid in Gent

364276 steven pauwels 1f01ab large 1599825307

Met een tweede toegankelijkheidsambtenaar zet de Stad Gent extra in op toegankelijke dienstverlening, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Steven Pauwels neemt als ervaringsdeskundige onder meer het thema mobiliteit onder zijn hoede. De Stad legt ook een talentpool aan voor mensen met een arbeidsbeperking.

Warm welkom

In 2010 stelde de Stad Gent als eerste lokale overheid een toegankelijkheidsambtenaar aan om ervoor te zorgen dat elke inwoner en bezoeker zo vlot mogelijk gebruik kan maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Nu komt daar een tweede toegankelijkheidsambtenaar bij. Als projectcoördinator integrale toegankelijkheid neemt Steven Pauwels onder meer de thema’s mobiliteit, vervoersarmoede en publiek sanitair onder zijn hoede. Hij werkt daarbij aan projecten die opgenomen werden in het actieplan toegankelijkheid voor 2020-2021.

'Door een verkeersongeval in 1999 ga ik in een rolstoel door het leven. Ik was aangenaam verrast hoe ik in het hele sollicitatietraject op een warme en persoonlijke manier onthaald werd. Mijn rolstoel voelde eens niet als een beperking. Dat warme welkom motiveert me nog meer om als ervaringsdeskundige obstakels weg te werken en zo mee te werken aan een stad die toegankelijk is voor elke Gentenaar.'

Steven Pauwels, projectcoördinator integrale toegankelijkheid

'Gent was in 2010 de eerste stad in Vlaanderen met een toegankelijkheidsambtenaar. De afgelopen jaren is veel werk verzet, ook achter de schermen. Met het actieplan toegankelijkheid schakelen we een versnelling hoger, en mikken we op tal van nieuwe realisaties op het terrein. De tweede toegankelijkheidsambtenaar zal daar mee over waken. Als ervaringsdeskundige is zijn komst een bijzonder grote meerwaarde voor het team.'

Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

Talentpool

De aanwerving gebeurde via een afgeschermde selectieprocedure voor personen met een arbeidsbeperking. Kandidaten werden van bij het begin extra begeleid zodat de selectieprocedure voor niemand een drempel vormde. Bovendien legde de Stad Gent tegelijkertijd een talentpool aan. De 28 kandidaten die slaagden voor de sollicitatie, komen in de toekomst ook in aanmerking voor andere jobs bij de Stad Gent.

'Dit was een selectie volgens de principes van het Universal Design: toegankelijk voor iedereen, ongeacht arbeidsbeperking. Concreet konden kandidaten meebeslissen over hoe ze hun opdracht zouden presenteren aan de jury: mondeling, schriftelijk, al dan niet ondersteund door een presentatie. Zo kon elke kandidaat de eigen sterktes maximaal uitspelen.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.