Ervaringsdeskundige buigt zich over toegankelijkheid in Gent

Steven_Pauwels.jpg
  • jpg

Met een tweede toegankelijkheidsambtenaar zet de Stad Gent extra in op toegankelijke dienstverlening, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Steven Pauwels neemt als ervaringsdeskundige onder meer het thema mobiliteit onder zijn hoede. De Stad legt ook een talentpool aan voor mensen met een arbeidsbeperking.

Warm welkom

In 2010 stelde de Stad Gent als eerste lokale overheid een toegankelijkheidsambtenaar aan om ervoor te zorgen dat elke inwoner en bezoeker zo vlot mogelijk gebruik kan maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Nu komt daar een tweede toegankelijkheidsambtenaar bij. Als projectcoördinator integrale toegankelijkheid neemt Steven Pauwels onder meer de thema’s mobiliteit, vervoersarmoede en publiek sanitair onder zijn hoede. Hij werkt daarbij aan projecten die opgenomen werden in het actieplan toegankelijkheid voor 2020-2021.

'Door een verkeersongeval in 1999 ga ik in een rolstoel door het leven. Ik was aangenaam verrast hoe ik in het hele sollicitatietraject op een warme en persoonlijke manier onthaald werd. Mijn rolstoel voelde eens niet als een beperking. Dat warme welkom motiveert me nog meer om als ervaringsdeskundige obstakels weg te werken en zo mee te werken aan een stad die toegankelijk is voor elke Gentenaar.' Steven Pauwels, projectcoördinator integrale toegankelijkheid
'Gent was in 2010 de eerste stad in Vlaanderen met een toegankelijkheidsambtenaar. De afgelopen jaren is veel werk verzet, ook achter de schermen. Met het actieplan toegankelijkheid schakelen we een versnelling hoger, en mikken we op tal van nieuwe realisaties op het terrein. De tweede toegankelijkheidsambtenaar zal daar mee over waken. Als ervaringsdeskundige is zijn komst een bijzonder grote meerwaarde voor het team.' Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

Talentpool

De aanwerving gebeurde via een afgeschermde selectieprocedure voor personen met een arbeidsbeperking. Kandidaten werden van bij het begin extra begeleid zodat de selectieprocedure voor niemand een drempel vormde. Bovendien legde de Stad Gent tegelijkertijd een talentpool aan. De 28 kandidaten die slaagden voor de sollicitatie, komen in de toekomst ook in aanmerking voor andere jobs bij de Stad Gent.

'Dit was een selectie volgens de principes van het Universal Design: toegankelijk voor iedereen, ongeacht arbeidsbeperking. Concreet konden kandidaten meebeslissen over hoe ze hun opdracht zouden presenteren aan de jury: mondeling, schriftelijk, al dan niet ondersteund door een presentatie. Zo kon elke kandidaat de eigen sterktes maximaal uitspelen.' Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL