145.000 euro coronasteun voor private kinderopvang in Gent

366185 kinderopvang2 8e0247 large 1601451009

De kinderopvangsector heeft een moeilijke periode achter de rug. Om het inkomensverlies van private organisatoren deels te compenseren en hen te helpen overleven, zorgt de Stad Gent eenmalig voor een subsidie van 145.000 euro. Daarnaast krijgen starters vanaf nu extra ondersteuning, en heeft de Stad de komende jaren 2,6 miljoen euro voorbehouden om nieuwe opvangplaatsen te faciliteren.

Meer ademruimte

Heel wat private kinderdagverblijven en onthaalouders hielden tijdens de lockdown de deuren open, terwijl het aantal aanwezige kinderen dramatisch daalde. Dat veroorzaakte heel wat inkomensverlies. Om te vermijden dat private organisatoren hun opvang moeten sluiten en opvangplaatsen verloren gaan, krijgt de sector nu een eenmalige 'coronategemoetkoming' van in totaal 145.000 euro. 10 onthaalouders ontvangen elk 1.000 euro, 42 organisatoren van kinderdagverblijven krijgen elk 160 euro per ingerichte plaats. Kinderopvang Pimpampukje is er één van.

'Door corona bevinden heel wat ouders zich ook na de lockdown in een moeilijke situatie. Sommige ouders zetten daarom de opvang tijdelijk stop, of wachten om ermee te beginnen. Dat geeft ons op korte termijn heel wat financiële kopzorgen. Dankzij de steun van de Stad Gent is er opnieuw meer ademruimte.'

Tifany Minnaert, zaakvoerster Kinderopvang Pimpampukje

Starters extra ondersteunen

Bijkomend breidt de Stad Gent structureel de investeringssubsidie uit die al bestond voor de kinderopvangsector. Enerzijds wordt het jaarlijkse beschikbare bedrag met 40% opgetrokken tot 38.000 euro. Anderzijds kunnen naast bestaande opvanginitiatieven nu ook starters intekenen op de subsidie. Voor de subsidie van 2020 kregen al 4 startende kinderopvanginitiatieven in totaal 8.000 euro. 13 bestaande initiatieven ontvingen samen 25.000 euro.

'De kinderopvangsector heeft in de coronatijden nog maar eens haar grote maatschappelijke belang bewezen. De Stad Gent wil deze sector dan ook structureel ondersteunen. Naast de inzet met eigen subsidiereglementen onderhandelt Gent met het Vlaams Agentschap Opgroeien over de concretisering van de 125 beloofde inkomensgerelateerde opvangplaatsen in Gent. Bovenop dat Vlaamse budget heeft de Stad Gent de komende jaren bovendien 2,6 miljoen euro voorzien om meer opvangplaatsen te creëren.'

Elke Decruynaere, schepen van Voor- en Naschoolse en Buitenschoolse Opvang

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.