Stuk Groendreef-Gérard Willemotlaan blijft langer fietsstraat

366553 groendreef%20fietsstraat 18f9a3 large 1601625880

Het stuk Groendreef-Gérard Willemotlaan vanaf de R40 blijft langer een fietsstraat. De evaluatie van de tijdelijke fietsstraat was positief. De andere tijdelijke fiets- en wandelstraten die in april werden ingevoerd om meer afstand te kunnen houden, worden niet verlengd.

As Zuidkaai - Groendreef - Gérard Willemotlaan

De evaluatie van het stuk Groendreef-Gérard Willemotlaan vanaf de R40 toont aan dat de fietsstraat goed werkt. Er zijn 10 keer zoveel fietsers dan auto's, en het aantal fietsers dat er in één uur passeert, is heel hoog. Zo werden er bijna 1.000 fietsers geteld op de kruising van de Groendreef met het Westerringspoor (aan het blauwe brugje). De tijdelijke fietsstraat op de Zuidkaai-Groendreef tot aan de R40 wordt dan weer niet verlengd. Voor dat deel geldt straks weer de oude verkeerssituatie. Fietsers rijden opnieuw op het fietspad langs de waterkant.

'De tijdelijke fiets- en wandelstraten hebben zeker hun nut bewezen. Maar we hebben steeds gezegd dat we ze, vooraleer te verlengen, zouden evalueren. We hebben onze eigen data, maar we hebben ook geluisterd naar de vele fietsers die er dagelijks gebruik van maken. Zij zijn tenslotte de experts. De Zuidkaai-Groendreef heeft meer nodig dan wat signalisatie om te functioneren als een veilige fietsstraat. Op korte termijn kan dit niet en dus keren we terug naar de situatie van voor corona.' 

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Lousbergkaai

De Lousbergkaai werd ingericht als tijdelijke wandelstraat omdat er tijdens de lockdown heel wat wandelaars de waterkanten opzochten. Zo kregen wandelaars langs het water extra ruimte. Evaluatie heeft aangetoond dat de huidige tijdelijke inrichting niet langer voldoet aan de criteria.

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.