Meer dan 100 GAS-vaststellingen tijdens Week van de Handhaving

resultaten Week van de Handhaving.jpg
  • jpg

Ivago, Politie Gent en de Stad Gent hebben deelgenomen aan de Week van de Handhaving van 5 tot 11 oktober 2020. Sluikstort en zwerfvuil werden extra streng aangepakt. Er werden meer dan 100 GAS-vaststellingen opgemaakt. Daders krijgen een boete van 120 euro en betalen de opruimkosten.

Resultaten

Ivago, Politie Gent en de Stad Gent werkten samen om zoveel mogelijk sluikstorters te identificeren. In totaal gebeurden er 25 doorzoekingsrondes van een halve dag, waarbij de focus telkens lag op sluikstort in een specifieke wijk (9), in parken (9) of afvalkorven (1). Daarnaast gebeurden ook 6 zoekacties naar gegevens in sluikstorten die opgeruimd werden na meldingen via de sluikstortapp.

Er werden (voorlopig) 103 GAS-vaststellingen opgemaakt voor sluikstorten met een bekende dader, en 1 proces-verbaal (PV). De wijkpolitie gaf daarnaast extra aandacht aan zwerfvuil en sluikstort door acties in de verschillende wijken, voornamelijk in uniform. Het overlastteam van de politie deed anonieme observaties op 5 hotspots, maar kon geen daders vatten.

'Sluikstorten of zwerfvuil achterlaten blijft niet ongestraft. Ook na de Week van de Handhaving blijven we hier sterk op inzetten. Wie geen respect toont voor onze stad, mag dat ook voelen.' Mathias De Clercq, burgemeester

Opvolging van vaststellingen

De Stad Gent legt geïdentificeerde daders een GAS-boete op van 120 euro en rekent ook de opruimkosten van het sluikstort aan. Het parket volgt ernstige overtredingen op waarvoor een proces-verbaal (PV) wordt uitgeschreven, en kan zelf een straf en boete opleggen. Zo hield het parket Oost-Vlaanderen een themazitting over sluikstort op 6 oktober 2020 waarbij 17 daders zich moesten verantwoorden. Er werden strenge straffen gevorderd, in de vorm van hoge geldsommen.

Wanneer er niet strafrechtelijk vervolgd wordt, schrijft het departement Omgeving van de Vlaamse overheid alsnog bestuurlijke boetes uit. In 2019 werd er door hen in totaal 10.935 euro aan boetes uitgeschreven voor het achterlaten van afval in dossiers enkel afkomstig uit de politiezone Gent.

Blijvende handhaving in de strijd tegen sluikstort

De Stad Gent hanteert op het vlak van afval een driesporenbeleid: sensibiliseren, opruimen en beboeten. In de eerste plaats wil de Stad inwoners sensibiliseren om minder afval in circulatie te brengen, en om het afval dat er toch is dan correct te sorteren en aan te bieden. Sluikstort en zwerfvuil worden verwijderd van het openbaar domein. Als preventie en opruimen niet helpen, volgen er sancties.

'We doen enorme inspanningen om sluikstort te voorkomen én op te ruimen. Maar wie hardleers is, moet echt bestraft worden. We geven hiermee een duidelijk signaal: een propere stad is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.' Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare netheid

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen