Voortaan korting op school zonder administratieve rompslomp

368480 lager3def e170a5 original 1603097483

In Gent is het sinds dit schooljaar mogelijk om gezinnen automatisch rechten toe te kennen op bepaalde kortingen in het stedelijk basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Dat zorgt ervoor dat ze niet langer zelf bewijsstukken moeten voorleggen. 660 Gentse kinderen krijgen op die manier al kortingen.

Veel gezinnen lopen kortingen mis waarop ze recht hebben omdat ze niet op de hoogte zijn of omdat de administratie een drempel is. In het kader van de strijd tegen armoede is het belangrijk om daar een oplossing voor te vinden. De Stad Gent investeert dan ook in administratieve vereenvoudiging. Dat gebeurt onder meer door rechten op bepaalde kortingen automatisch toe te kennen en Gentenaars ook actief te wijzen op premies of kortingen waarvoor ze in aanmerking komen. 

De eerste realisaties met een half-automatische toekenning waren de verdeling van gratis huisvuilzakken, een Uitpas aan kansentarief en een Buzzypas voor kinderen tot en met 14 jaar. Nieuw is dat de kortingen in stedelijke opvang en stedelijk onderwijs voortaan zelfs volledig automatisch verlopen. Dat is sinds dit schooljaar het geval voor 660 kinderen.

'Wie bepaalde maatregelen het meest nodig heeft, grijpt er toch vaak naast. Door met automatische rechtentoekenning te werken, doorbreken we dat. Ik ben trots dat het stedelijke basisonderwijs en de Stad hier hard op inzetten. We willen een voortrekkersrol opnemen en het project uitbreiden naar het stedelijk secundair onderwijs.' 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

'In Gent wenden we data en innovatie aan ten voordele van de Gentenaars. Door automatische rechtentoekenning werken we aan administratieve vereenvoudiging, geven we steun aan mensen die daar recht op hebben en bestrijden we zo ook actief de armoede in onze stad.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Contact

Bevoegd

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail burgemeester.declercq@stad.gent

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Betrokken

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.