Werken aan Materniteit Bijloke en Kopergietery kunnen starten

368656 bijloke 56228e large 1603291862

Zowel De Bijlokesite als de Kopergietery kunnen voor hun infrastructuurwerken rekenen op steun vanuit de Vlaamse overheid. Dankzij die beslissing, én met de steun van de Stad Gent, kunnen de werken aan de Materniteit op de Bijlokesite en de nieuwbouw voor Kopergietery Studio's binnenkort van start gaan.

Renovatie Materniteit

De uitvoering van het Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite start in een eerste fase met de Materniteit, de werkplek van LOD muziektheater, Ballet C de la B, Spectra, Ontroerend Goed en Studio Orka. De Materniteit werd in 1863 ontworpen en is sinds 1980 beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde. Het gebouw wordt dus maximaal behouden.

De gebruikers hebben niettemin nood aan een grote foyer, flexibele werkplekken, kleine creatieruimtes en vergaderruimte. De huidige ruimtes zijn bovendien bouwvallig en dringend aan renovatie toe. Het project krijgt nu groen licht dankzij de 4,98 miljoen euro steun vanuit de Vlaamse overheid, bovenop de 2,3 miljoen euro van de Stad Gent.

'Vanuit het stadsbestuur voorzagen wij deze legislatuur 2,3 miljoen euro voor de renovatie van de Materniteit op de Bijlokesite. Daarnaast is ook 700.000 euro voorzien voor de nieuwbouw van Kopergietery. Het is dus heel goed nieuws dat deze beide prioritaire Gentse dossiers op cofinanciering van de Vlaamse regering kunnen rekenen. Dankzij deze beslissing kunnen de infrastructuurwerken voor beide dossiers worden opgestart.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Nieuwbouw Kopergietery

Ook kinder- en jeugdtheater Kopergietery is een prioritair dossier. Als Gents creatiehuis voor kinderen en jongeren is het cultuurhuis van uitzonderlijk belang voor de stad. Met een nieuwbouw willen zij nog meer een plek worden waar lokale én internationale partners, buurtbewoners en geroemde (internationale) kunstenaars elkaar ontmoeten. Het huis wil een thuis zijn voor creërende kinderen, nieuwkomers, jonge makers en socio-culturele partners uit andere sectoren.

'Ik ben blij dat we deze twee Gentse investeringsdossiers in het kader van ons relanceplan Vlaamse Veerkracht kunnen opstarten. We moeten in deze barre tijden alles doen om Vlaanderen, en meer specifiek de cultuursector, er versneld bovenop te helpen.'

Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur

De nieuwbouw van Kopergietery Studio's zal bestaan uit drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurt- en ontmoetingsplek, diverse ateliers en andere facilitaire ruimtes. Naast een Gentse investeringssubsidie van 700.000 euro krijgt Kopergietery nu ook 2,1 miljoen euro van Vlaanderen om de nieuwbouw te realiseren.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.