Proefproject om van Heernisplein leuke ontmoetingsplek te maken

369057 heirnisplein%20%c2%a9jef%20geldof 6b1a41 large 1603883498

© Jef Geldof

Op het Heernisplein is een opmerkelijk proefproject gestart. Met meer geveltuinen, groenbakken, picknicktafels en een Gents sprekende vuilnisbak wil de Stad samen met de buurtbewoners van het plein een nettere en aangenamere ontmoetingsplek maken.

In de taal van de buurt

Buurtbewoner en kunstenaar Barbara Callewaert en de Stad Gent slaan de handen in elkaar om van het Heernisplein een nettere en aangenamere ontmoetingsplek te maken. Het gaat om een tijdelijk experiment waarbij de buurt sterk betrokken is. Met gedeelde verantwoordelijkheid wordt naar nieuwe oplossingen gezocht om het plein netter en gezelliger te maken.

'Het Heernisplein werd tijdens de eerste coronagolf opvallend veel gebruikt door buurtbewoners om er een luchtje te scheppen of met buren een praatje te slaan. Door het plein in te richten en op te fleuren, geven we het terug aan de buurtbewoners. Zo willen we samen de leefbaarheid van de ontmoetingsplek en de buurt verbeteren.'

Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Buurtwerk

Op het plein staan nu picknickbanken en plantenbakken. Omwonenden worden ook gestimuleerd om een geveltuin aan te leggen. Half november komt er op het plein ook een slimme, pratende vuilnisbak. Die zal omstaanders aanmoedigen om er gebruik van te maken en de mensen bedanken die dat doen. De vuilnisbak spreekt de taal van de buurt: er worden opnames van de stemmen van omwonenden gebruikt, en de boodschap wordt in verschillende talen gebracht.

'Ik geloof oprecht dat gezelligheid, groen en esthetiek kunnen inwerken op een mens, hoe klein de ingrepen ook zijn. Ik hoop dat omwonenden voelen dat ik er veel liefde in stak, en dat het pleintje mede daardoor ook met liefde zal behandeld worden. Het zou schitterend zijn mochten kunstenaars nog meer ingeschakeld worden om mee na te denken over sociale en maatschappelijke uitdagingen.'

 Barbara Callewaert, kunstenaar en buurtbewoner  

Uitbreiding mogelijk

De tijdelijke herinrichting van het plein loopt ten minste tot het voorjaar van 2021, en wordt van nabij opgevolgd door buurtbewoner en kunstenaar Barbara Callewaert, de sociaal regisseur en de buurtwerker. Als de resultaten positief zijn, zal de Stad bekijken hoe en naar welke locaties het project eventueel kan uitbreiden.

Contact

 Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Betrokken

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.