Stedelijk testcentrum test opnieuw Gentenaars zonder symptomen

369556-Ingang testcentrum-0142dd-original-1604504774.jpg
  • jpg

Gentenaars zonder Covid-19-symptomen die een hoogrisicocontact hadden, kunnen vanaf maandag 23 november 2020 opnieuw getest worden. Dat gebeurt in het stedelijk testcentrum AZ Jan Palfijn, waar de testcapaciteit opgedreven kan worden tot ongeveer 400 testen per dag.

Nu worden in het stedelijk testcentrum AZ Jan Palfijn enkel mensen mét symptomen getest, maar dat verandert vanaf maandag 23 november. Ook mensen die geen symptomen hebben, maar door contactopsporing worden beschouwd als een hoogrisicocontact, zullen dan opnieuw getest worden. Ook wie terugkeert uit een rode zone en daar een verhoogd risico liep, moet zich laten testen. Dat geldt ook voor mensen die door een school- of bedrijfsarts werden gecontacteerd.

Mensen die getest moeten worden, krijgen via sms een code waarmee ze rechtstreeks in een testcentrum en zonder tussenkomst van een huisarts een afspraak kunnen maken via de website gent.testcovid.be.

In het testcentrum aan AZ Jan Palfijn zullen hoogrisicocontacten zonder ziekteverschijnselen en mensen met lichte verschijnselen getest worden. Daar kan de testcapaciteit opgedreven worden tot 400 testen per dag. Wie duidelijk coronasymptomen heeft, neemt contact op met zijn of haar huisarts. De huisarts neemt dan zelf de Covid-test af of stuurt de patiënt door naar het triagecentrum van Gentbrugge. Dat heeft een testcapaciteit van ongeveer 300 testen per dag. Als de capaciteit van deze twee testcentra onder druk komt te staan, kan het derde testcentrum aan het UZ Gent ingeschakeld worden.

'We blijven snel bijsturen in Gent telkens de bovenlokale teststrategie verandert. We proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor Gentenaars om zich te laten testen. Tegelijk trachten we huisartsen te ontlasten door het testen in testcentra. Zo bestrijden we samen het Covid-19-virus verder in Gent.'  Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen