Gent ondersteunt autodeelorganisaties met eenmalige subsidie

voertuigen_autodelen-500x271.jpg
  • jpg

Met een eenmalige subsidie biedt de Stad Gent ondersteuning aan de autodeelorganisaties. Ook fietsdeelaanbieder Donkey Republic krijgt een subsidie. De ondersteuning komt er naar aanleiding van het grote verlies dat de deelorganisaties moeten verwerken door de coronacrisis.

Alle erkende auto- en fietsdeelorganisaties die actief waren in Gent bij het begin van de coronacrisis komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. In totaal wordt er 150.000 euro verdeeld. De verdeling gebeurt op basis van het aantal niet-gereden kilometers en de inzet van elektrische voertuigen. De Stad Gent vraagt van de autodeelorganisaties het engagement om minstens tot eind 2022 de activiteiten verder te zetten, en van de deelfietsorganisatie om de activiteiten minstens tot het einde van de proefperiode van 2 jaar verder te zetten.

De organisaties die een subsidie krijgen zijn fietsdeelaanbieder Donkey Republic en autodeelorganisaties Cambio, Dégage, Battmobil, Partago en Cozycar.

'Tijdens de coronacrisis hebben mensen zich een pak minder verplaatst. Ook de autodeel- en fietsdeelsector heeft daardoor in de klappen gedeeld. Het is belangrijk dat er in Gent een sterk aanbod aan deelmobiliteit is én blijft. Daarom geven we hen een duwtje in de rug.' Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het subsidiedossier werd goedgekeurd in het college, maar wordt nog bekrachtigd in de gemeenteraad.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons