Vier nieuwe topstukken van Archief Gent nu ook online te bewonderen

Hotel Falligan aan de Kouter en het hoekhuis Burgstraat-Jan Breydelstraat.
  • jpg
Hotel Falligan aan de Kouter en het hoekhuis Burgstraat-Jan Breydelstraat.

Archief Gent is sinds kort 4 topstukken rijker. Twee archiefstukken en twee verzamelingen, waaronder een collectie van 3.400 bouwtekeningen van Gentse huizen uit de 17de en 18de eeuw, staan op de Vlaamse Topstukkenlijst. Ze zijn nu ook allemaal te bekijken via de Beeldbank van de Stad.

Op de Topstukkenlijst van de Vlaamse overheid staan werken of verzamelingen met een bijzondere artistieke, kunsthistorische of culturele erfgoedwaarde. De topstukken genieten een bijzondere bescherming en hebben recht op conservatie- en restauratiesubsidies. Archief Gent is sinds kort 4 topstukken rijker, wat het totaal op 5 brengt. Eerder werd ook al het 'Kriegsalbum von Gent' als topstuk erkend.

3.400 bouwtekeningen

Het grootste topstuk is de volledige collectie van 3.400 bouwtekeningen van huizen in Gent uit de periode 1671-1795. Het gaat om ingekleurde geveltekeningen die horen bij bouwaanvragen. Een dergelijke verzameling is bijzonder zeldzaam in Vlaanderen. Hotel Falligan aan de Kouter, een ontwerp van de Gentse architect Bernard de Wilde, is een mooi voorbeeld, net zoals een tekening van het hoekhuis Burgstraat-Jan Breydelstraat (zie foto's boven). Beide tekeningen zijn nog tot maart te bewonderen in het STAM. De volledige collectie is te bekijken via de Beeldbank Gent.

Het is bijzonder dat er in één keer vier topstukken uit ons archief worden opgenomen in de Vlaamse Topstukkenlijst. Dat toont de kwaliteit aan van onze archiefstukken. Mijn favoriete stuk? De kaart van Horenbault. Oude kaarten trekken altijd mijn aandacht. Filip Watteeuw, schepen van Erfgoed

Arent van Wijnendale

De tweede, al even unieke verzameling op de Topstukkenlijst is het Album Arent van Wijnendale, een album met 40 pentekeningen van de hand van de Gentse meester-schilder gestorven in 1592. De tekeningen tonen gebouwen in Gent, vooral kerken, kloosters en grafmonumenten, die in de 16de eeuw werden beschadigd of vernield. Ook deze verzameling is online te bekijken via de Beeldbank Gent.

  • jpg
  • jpg

Ook het ambachtsregister van de Gentse houtbrekers en timmerlieden (1685-1772) en de monumentale kaart van Gent en het Vrije van Gent uit 1619, geschilderd door landmeter Jacques Horenbault, werden in de lijst opgenomen.

  • jpg
  • jpg

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen