Extra participatiefase: focusgroepen voor wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge

Wijkmobiliteitsplan_Dampoort_OudGentbrugge.JPG
  • JPG
Wijkmobiliteitsplan_Dampoort_OudGentbrugge.JPG

Sinds de start van het participatietraject voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge in oktober 2019 zijn er al ruim 4.000 reacties binnengekomen. Bewoners en betrokkenen kunnen nog tot 20 december 2020 reageren op de scenario's die voorliggen. In januari en februari worden nog enkele specifieke focusgroepen georganiseerd.

Extra participatiefase

In januari en februari wordt nog een bijkomende reeks gesprekken gevoerd rond thema’s zoals de versterking van de economische leefbaarheid in de wijken en de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van specifieke voorzieningen. Dat zal gebeuren aan de hand van focusgroepen die rond een bepaald thema in gesprek gaan en waarin verschillende doelgroepen zijn vertegenwoordigd, zoals handelaars, randgemeenten en specifieke bewonersgroepen.

Het is belangrijk dat mensen die dat nog willen, hun reactie indienen uiterlijk op 20 december. Maar we zetten dus ook in op een bijkomende reeks focusgesprekken onder meer met economische actoren en bewonersgroepen. Zo krijgen we een beter zicht op de uitdagingen én de mogelijkheden. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Ruim 4.000 reacties

Sinds de aftrap van het participatieproces in oktober 2019 kwamen in totaal al meer dan 4.000 reacties binnen. Voor de fase die nu loopt, van november tot vandaag, kwamen via verschillende kanalen 1.500 reacties binnen. In een eerdere fase waren dat er ook al 2.500. Meer dan 500 buurtbewoners namen deel aan 2 mobiliteitsmarkten eind 2019, en de digitale wijkmarkten in december 2020 lokten meer dan 200 deelnemers. Ook kreeg iedereen een brochure in de bus. Bovendien werd een uitgebreid doelgroepentraject opgezet. Om iedereen een stem te geven werden wijkregisseurs en doelgroepbegeleiders ingezet waar nodig. Reageren kan nog tot 20 december 2020, zowel telefonisch als via Gentinfo, per e-mail of via het participatieplatform.

Nog niets beslist

De vele signalen over mobiliteitsproblemen in Dampoort - Oud Gentbrugge geven aan dat er nood is aan ingrepen die de veiligheid en de leefkwaliteit in Dampoort en Oud Gentbrugge verhogen. Uit de reacties werden 20 cruciale knelpunten gehaald, die de basis vormen voor de scenario’s voor het wijkmobiliteitsplan die nu voorliggen. De scenario's zijn niet definitief. Op basis van de reacties worden ze verder verfijnd. Het uiteindelijke plan kan dus nog vele kanten uit, er is nog niets beslist.

 Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons