Opbouw Gents vaccinatiecentrum van start

Vaccinatiecentrum Flanders Expo.jpg
  • jpg

De Stad Gent is gestart met de opbouw van het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Het centrum komt niet in Hal 7, maar in Hal 2. Die hal ligt aan de voorkant, was vroeger beschikbaar en laat meer mogelijkheden toe om uit te breiden.

De opbouw van het vaccinatiecentrum is op maandag 25 januari 2021 gestart in Hal 2 van Flanders Expo. De opbouw kon in die hal sneller starten dan in Hal 7. Daarnaast ligt Hal 2 ook aan de voorkant van het gebouw, en is het er makkelijker om het aantal vaccinatiestraten uit te breiden. Ook de foyer van Flanders Expo staat ter beschikking van de Stad, en kan gebruikt worden om te schuilen als het regent.

De start van de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking is een moment waar we allemaal naar uitkijken. Tegen half februari moet het centrum volledig operationeel zijn. Zodra de vaccins beschikbaar zijn, kunnen we starten met de vaccinatie van de Gentenaars. Mathias De Clercq, burgemeester
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg

Aandacht voor bereikbaarheid en toegankelijkheid

Flanders Expo is goed bereikbaar. De Stad voorziet extra fietsenstallingen, en de site is ook makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Daarnaast zullen er 2.000 gratis parkeerplaatsen ter beschikking zijn op parking B en C.

Er gaat ook extra aandacht naar toegankelijkheid. Zo komen er speciale parkeerplaatsen en rolstoelen voor wie minder goed te been is, en staan er assistenten paraat. Wie het vaccinatieproces in Flanders Expo moeilijk zelfstandig kan doorlopen, mag één begeleider meenemen.

Het vaccinatiecentrum zal uiteraard ook toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. We zorgen ook voor duidelijke communicatie voor doelgroepen in maatschappelijk kwetsbare posities. Op de website komt veel visuele info die eenvoudig te verstaan is. We gaan ook samenwerken met sleutel- en brugfiguren en middenveldorganisaties om de info bij die mensen te krijgen. Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

De Stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Gent ook verder aan een oplossing voor Gentenaars die zich onmogelijk zelf kunnen verplaatsen.

Gentenaars zullen per brief een uitnodiging ontvangen. Ze hoeven voorlopig niks te doen.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons