Terrasbelasting blijft geschrapt tot midden april 2022

europa_1.jpg
  • jpg

Gentse restaurants en cafés moeten geen terrasbelasting betalen tot midden april 2022. De Stad Gent scheldt in veel gevallen voor dezelfde periode ook de huurgelden kwijt. En logiesuitbaters die één kamer verhuren, worden vrijgesteld van de logiesbelasting. Zo wil het stadsbestuur de horeca en het sociale middenveld meer ademruimte geven.

Om Gent straks te laten heropleven, moeten de sectoren die nu lijden stevig ondersteund worden. Sociale organisaties, horeca en kleine zelfstandigen verdienen perspectief. Daarom heeft het Gentse stadsbestuur beslist om tijdelijk belastingen te schrappen en huurgelden niet te innen. Die beslissing heeft een directe impact op korte termijn en kadert op lange termijn in het relancebeleid dat Gent moet doen heropleven.

Een goede huisvader of -moeder weet wanneer gezinsleden het moeilijk hebben en past de financiële huishouding aan wanneer nodig. Het overleven van vele Gentse ondernemers en organisaties staat zwaar onder druk omdat facturen blijven binnenstromen en er onvoldoende inkomsten tegenover staan. Door enkele belastingen en huurgelden kwijt te schelden, geven we onmiddellijk extra financiële ademruimte. Rudy Coddens, schepen van Financiën

Eerder besliste het stadsbestuur om de terrasbelasting te schrappen tot eind maart dit jaar, maar die maatregel wordt nu verlengd. Gentse restaurants en cafés moeten de belasting niet betalen tot 15 april 2022. Dat is meteen ook de datum tot wanneer de tijdelijke uitbreiding van vergunde terrassen is toegestaan.

Vanuit het stadsbestuur perspectief bieden aan de horeca, dat is wat we willen. Als lokale overheid is de terrasbelasting de enige hefboom die we zelf in handen hebben. En die zetten we op deze manier extra in. Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel 

Non-profitorganisaties in de sociale en culturele sector en de vrijetijdssector die een ruimte van de Stad Gent, Farys of Sogent huren, moeten tot 15 april 2022 bovendien geen huurgeld betalen. Dat geldt ook voor profitorganisaties die minstens 60% omzetverlies kunnen aantonen.

Tot slot krijgen logiesuitbaters die niet meer dan één kamer toeristisch verhuren een vrijstelling van de forfaitaire city-taks tot 15 april 2022.

Onze logies, restaurants en cafés zorgen voor beleving én tewerkstelling. Zij zijn belangrijk voor het Gents toerisme en voor onze arbeidsmarkt. Het is nodig dat we blijven ondersteunen waar we kunnen. Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Deze maatregelen werden eerder al genomen, maar voor beperkte duur. Met de verlenging tot midden april volgend jaar wil het Gentse stadsbestuur perspectief bieden. Het college zal deze maatregelen bekrachtigen op donderdag 11 februari 2021.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons