Gent gaat voor groenere en beter ingevulde 'binnenblokken'

Bouwblokvisie voor verweven en vergroenen - Stad Gent

Binnengebieden van huizenblokken zijn weinig kwalitatief benut. In dichtbevolkte gebieden wil de Stad Gent op die plekken meer groen, meer publieke ruimte en meer ruimte voor economie en voorzieningen. Met een ‘bouwblokvisie' wordt daar werk van gemaakt.

Volgebouwd

In sommige wijken van Gent zijn binnengebieden van huizenblokken volgebouwd met garageboxen of loodsen. Andere binnengebieden worden volgebouwd met woningen. Dat veroorzaakt extra druk op al dichtbevolkte wijken, die ook steeds meer inwoners te verwerken krijgen. Bovendien is er zo minder plaats voor maakbedrijfjes en ateliers, groen of voorzieningen zoals crèches of dokterspraktijken.

In die 'binnenblokken' in dichtbevolkte wijken wil de Stad Gent meer groen, publieke ruimte en ruimte voor economie en voorzieningen creëren. Veel van die binnengebieden zijn ook ontstaan door ateliers die door de jaren heen zijn verdwenen, zoals de Meubelfabriek op de Meibloemsite. De Stad Gent wil in binnenblokken dus ook opnieuw maakateliers en werkruimtes mogelijk maken.

Veel binnengebieden kunnen kwalitatiever worden ingevuld. Met een mix van groen, voorzieningen en wonen kunnen we een meerwaarde bieden voor de buurt. In dichtbebouwde en bewoonde wijken kan zo'n binnengebied uitgroeien tot een aangename en levendige verblijfsplek. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Stedenbouw en Publieke Ruimte

Bouwblokvisie

Vergroenen en verweven zijn twee ruimtelijke ambities uit 'Ruimte voor Gent', de structuurvisie die de ruimtelijke toekomst van Gent uittekent. De bouwblokvisie is daar een onderdeel van en gaat uit van volgende principes.

  • Ruimte voor groen en voorzieningen, rekening houdend met wat de buurt nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een park, kinderopvang, school, ontmoetingsplaats voor de jeugd, kantoren, ateliers, enzovoort. Enkel als er een park van minstens 1.500 vierkante meter kan bijkomen, zijn extra woningen mogelijk. Zo blijven de woonbuurten leefbaar.
  • Zoveel mogelijk ontharden en vergroenen. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij nieuwe projecten wordt ingezet op groendaken, bomen of groene doorsteken en waar mogelijk openbaar groen wordt gerealiseerd.
  • Waardevolle gebouwen behouden en invullen met een nieuwe functie. Denk aan een kinderopvang, sportzaal, ateliers voor maakbedrijfjes, welzijnsbureau, kantoor, recreatieruimte, school, enzovoort.

  • png

Samen aan de slag

De bouwblokvisie is nog een ontwerp. Nu vraagt de Stad Gent advies aan verschillende instanties, zoals de Gecoro, de Woonraad en de Minaraad. De Stad Gent organiseert ook focusgroepen met een aantal bewoners, architecten en ontwikkelaars. Daarna wordt een einddocument opgesteld.

Favicon for stad.gent Meer informatie over de bouwblokvisie  stad.gent

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL