Gemeenteraad vergadert voortaan tweemaal per jaar op locatie

Cover variatie 1.jpg
  • jpg

De Gentenaars worden nog meer betrokken bij de politieke besluitvorming. Zo vergadert de gemeenteraad voortaan tweemaal per jaar op locatie. Raadsleden gaan zo nog meer in dialoog met bewoners. Bovendien volstaan vanaf nu 1.000 handtekeningen om een burgervoorstel op de gemeenteraad te krijgen.

Gemeenteraad breekt uit het stadhuis

Tweemaal per jaar zal de gemeenteraad letterlijk uit het stadhuis breken en naar de burger gaan. Bij zo'n open vergadering op locatie gaan de raadsleden ter plaatse om een thema of project met een belangrijke lokale impact van dichtbij te leren kennen. Ze gaan er eveneens in dialoog met betrokken bewoners of actiegroepen. Raadsleden, leden van het college én burgers kunnen onderwerpen voorstellen voor zo'n open vergadering op locatie.

Drempel voor burgervoorstellen verlaagt

De drempel voor burgervoorstellen verlaagt aanzienlijk. Voortaan volstaan 1.000 handtekeningen van Gentenaars ouder dan 16 jaar om een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. De Stad Gent stapt dus af van de verplichting dat minstens 1 procent van de Gentenaars ouder dan 16 jaar (= 2.194 inwoners) moeten tekenen. Ieder burgervoorstel zal ook eerst op de bevoegde commissie besproken worden waar raadsleden en burgers met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Onze inspraakinstrumenten zijn te weinig bekend. Door de drempel te verlagen en ze beter bekend te maken, willen we burgers actief betrekken. We versterken burgervoorstellen door de indieners rechtstreeks in dialoog te laten gaan met de raadsleden. En we breken met de raad ook letterlijk uit het stadhuis. Door zelf naar de burger toe te gaan, houden we de vinger aan de pols. Zeneb Bensafia, voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

Transparante besluitvorming en communicatie

Op de Gentse raadpleegomgeving kunnen burgers de raden en commissies live of uitgesteld (her)bekijken en kunnen ze de besluiten consulteren. De Stad maakt bovendien werk van een vlotte doorzoekbaarheid en klantvriendelijkheid van al die informatie. Burgers zullen ook specifieke thema's kunnen volgen en er rechtstreeks in hun mailbox de nodige informatie over ontvangen. De kloof met de burger wil de raad verkleinen door meer te communiceren. Zo wordt er gewerkt aan een filmpje dat de werking van de gemeenteraad op een bevattelijke wijze voorstelt.

 

De nota burgerbetrokkenheid is een startpunt en zeker niet de eindhalte. Het is de taak van de raad en alle raadsleden om de werking steeds kritisch onder de loep te houden en erover te waken dat ze de voeling met de burger niet verliezen. Enkel op die manier slaagt de raad erin in om de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar te brengen.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL