94 procent van leerlingen kan naar secundaire school van eerste voorkeur

312024-Aanmelden-1db6ee-original-1557733659.jpg
  • jpg

Alle ouders die hun kind hebben aangemeld voor het secundair onderwijs in Gent, krijgen op 3 mei 2021 het resultaat. Van de 4.878 aangemelde kinderen kreeg 99 procent een plaats, 94 procent in een school van eerste voorkeur. 64 jongeren kregen geen school toegekend.

Nog voldoende vrije plaatsen

In totaal resulteerden 4.814 van de 4.878 aanmeldingen of 99 procent in een plaats in een secundaire school in Gent of in een aantal deelnemende randgemeenten. 4.575 van de 4.878 aanmeldingen of 94 procent resulteerde in een plaats in een school van eerste voorkeur, 228 in een school van tweede voorkeur en 11 in een school van derde voorkeur. In het gewoon onderwijs kan op 2 uitzonderingen na elk kind dat meer dan één school opgaf zich inschrijven in een school van voorkeur uit hun top 3.

Dit zijn globaal opnieuw goede resultaten. Ze tonen aan dat het online aanmeldingssysteem werkt. Zoals elk jaar zullen er bovendien nog verschuivingen zijn die de resultaten nog verbeteren. De situatie in het buitengewoon onderwijs verdient wel bijzondere aandacht. Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

In het gewoon onderwijs kregen 42 jongeren geen school toegekend. De grote meerderheid van die 42 gaf slechts één keuze op, wat sterk wordt afgeraden. Wel zijn er nog meer dan voldoende vrije plaatsen in het gewoon onderwijs in het grootste deel van de scholen, zowel in 1A (692 plaatsen in 32 scholen) als 1B (185 plaatsen in 13 scholen). Rechtstreeks inschrijven bij de scholen kan vanaf 5 mei 2021.

Favicon for meldjeaansecundair.gent.be Meer informatie over de vrije plaatsen vind je hier vanaf 4 mei 2021 meldjeaansecundair.gent.be

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs (OV4 - type9) is de vraag groter dan het aanbod. 22 van de 130 kinderen kregen geen school toegekend. 8 van deze 22 kinderen hadden meerdere scholen opgegeven. Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste leerjaar A of B, zullen er wel nog plaatsen ter beschikking komen. Dat wordt individueel met alle betrokken partijen opgevolgd.

Zelfs in deze coronatijden hebben ouders, scholen en toeleiders weer al het mogelijke gedaan om zoveel mogelijk kinderen 'Meld Je Aan' te laten gebruiken. Het systeem geraakt steeds beter ingeburgerd en vertrouwd. Opnieuw hebben we op een eerlijke en transparante manier heel veel kinderen een plaats in de secundaire school kunnen bezorgen. Elisabeth De Schauwer, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs

Verschuivingen

Verschuivingen in de wachtlijsten zijn nog mogelijk als ouders hun toewijzing niet omzetten in een inschrijving. Leerlingen die nog niet weten of ze het getuigschrift van het basisonderwijs behalen of nog twijfelen over het gewoon of het buitengewoon onderwijs, konden bovendien voor beide aanmelden, dus ook op die manier zullen nog plaatsen vrijkomen.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL