Voorzorgsmaatregelen bij saneringswerken omgeving Merelbeke Station

Zone saneringswerken Merelbeke Station.jpg
  • jpg

Infrabel voert vanaf 2 augustus 2021 saneringswerken uit ter hoogte van een spoorbundel ten noorden van Merelbeke Station. Die omgeving werd tijdens de twee wereldoorlogen zwaar gebombardeerd. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er explosieven in de grond zitten, maar de Stad Gent, gemeente Melle, gemeente Merelbeke en de Provincie Oost-Vlaanderen nemen wel enkele voorzorgsmaatregelen.

Mogelijke evacuatie bij bomvondst

Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat er een kans dat er vliegtuigbommen gevonden worden. Tijdens de werken zal een bomexpert de graafwerken begeleiden. Wordt er een explosief gevonden, dan zal de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) verwittigd worden. Als een explosief ter plaatse geneutraliseerd moet worden, kunnen de hulp- en veiligheidsdiensten verschillende maatregelen afkondigen voor de buurtbewoners. Afhankelijk van het type explosief zal er op dat moment bijvoorbeeld een evacuatieperimeter bepaald worden.

Evacuatie is een zeer ernstige maatregel en zal enkel gebeuren als het echt nodig is. In dat geval zullen de provincie Oost-Vlaanderen en de politie bewoners hiervan op de hoogte brengen. Er zijn verschillende opvangcentra voorzien voor buurtbewoners die niet terechtkunnen bij kennissen of familie buiten de perimeter. De politie staat in voor de bewaking en beveiliging in het geëvacueerde gebied.

De komende dagen worden bewonersbrieven verspreid in de mogelijk te evacueren zone (maximale perimeter van 270 meter rond de werken). Alle informatie over de werken is ook te vinden op stad.gent/werkenmerelbeke.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen