Nu al meer sluikstorters geïdentificeerd dan vorige jaren

402665-handhaving-7b765b-original-1632468128.jpg
  • jpg

De Stad Gent, Politie Gent en IVAGO blijven actief inzetten op het opsporen van sluikstorters, onder andere met sluikstortcamera’s en extra controleurs. Dit jaar werden al 1.048 daders geïdentificeerd. Al in september werd de kaap van 1.000 overschreden. In 2020 en 2019 werden telkens 932 sluikstorters geïdentificeerd.

Recordaantal vaststellingen

In de week van 20 september 2021 gebeurde de 1.000ste vaststelling van sluikstort dit jaar waarbij ook de dader werd geïdentificeerd. Tot nu toe werden dit jaar al 1.207 vaststellingen van sluikstort gedaan, waarvan in 1.048 gevallen de identiteit van de dader achterhaald werd. Dat is een record. Vorig jaar gebeurden er 950 vaststellingen waarbij in 932 gevallen de dader opgespoord werd, in 2019 werden 982 vaststellingen gedaan waarbij ook 932 sluikstorters opgespoord werden. Dit jaar en vorig jaar kwamen via de meldingsapp en via de website van de Stad Gent ook meer meldingen van sluikstort binnen dan de jaren ervoor.

Onze verhoogde aanpak van sluikstorten, onder andere door de inzet van sluikstortcamera’s en extra controleurs, werpt zijn vruchten af. Wie sluikstort, toont geen respect voor onze stad en mag dat ook voelen. Mathias De Clercq, burgemeester

Gezamenlijke aanpak

Gemeenschapswachten en teams van de politie gaan wekelijks mee op ronde met IVAGO om sluikstorters te identificeren. De politie zet daarnaast ook vijf camera’s in, waarvan drie zichtbaar om een ontradend effect te hebben. De politie observeert bovendien ook in burger. En net zoals vorig jaar gaan ook controleurs van de Stad mee op ronde om naast sluikstorten op privaat domein ook sluikstorten op het openbaar domein te doorzoeken. Sluikstorters die geïdentificeerd worden, kunnen zich aan een GAS-boete van minstens 120 euro verwachten, plus opruimkosten.

Handhaving is een middel, een propere stad blijft het doel. Het is goed dat de Stad, de politie en IVAGO een tand bijsteken op vlak van handhaving. De uitdaging blijft groot en de extra inspanningen blijven dan ook nodig. Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Week van de Handhaving

Tijdens de jaarlijkse Week van de Handhaving, van 4 tot en met 10 oktober 2021, zetten de Stad Gent, de Politie Gent en IVAGO extra acties op touw om nog meer sluikstorters te identificeren. Door data en terreinkennis te delen brengen ze hotspots in kaart om nog gerichter te werken. Ook het parket Oost-Vlaanderen geeft een krachtig signaal. Op 4 oktober 2021 houdt de rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Gent een ‘themazitting sluikstorten’ waarbij 13 sluikstorters zich moeten verantwoorden.

Driesporenbeleid

De Stad Gent werkt in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op drie sporen: sensibiliseren, opruimen en beboeten, en rekent daarbij ook op de Gentenaars. Wie ergens sluikstort ziet, kan dat signaleren via de meldingsapp of via de website van de Stad Gent. Wie zelf zijn buurt wil helpen proper houden, kan een Proper Pierke worden.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons