Aangepaste plannen voor Technologiepark en Tramstraat

 Β© UGent, foto Jonas Vandecasteele en Yentl Vandendriessche
  • jpg
Β© UGent, foto Jonas Vandecasteele en Yentl Vandendriessche

Na opmerkingen van bewoners, bedrijven en belangenorganisaties past de Stad Gent het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Technologiepark nog op verschillende punten aan. Op die manier is Tech Lane Ghent klaar voor de toekomst en wordt maximaal rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurt.

De plannen om van Tech Lane Ghent en de Tramstraat in Zwijnaarde een hoogwaardige werk- en studeerplek te maken, inclusief verbeterde mobiliteit, werden eerder al voorgesteld. Na het infomoment en het openbare onderzoek, dat afliep op 8 april 2021, bundelde de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) in totaal 71 opmerkingen en bezwaren en maakte een advies op. De Stad Gent volgt dat advies over nagenoeg de hele lijn.

We hebben maximaal rekening gehouden met de bezwaren van de buurtbewoners uit de Tramstraat en omliggende straten. Zo werd de maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen teruggebracht van 15 naar 10 meter. De groene buffer werd dan weer 5 meter breder, van 10 naar 15 meter. Er zijn ook garanties ingebouwd om die groenbuffer te realiseren en zo de privacy van de buurtbewoners te garanderen. Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning

Geen bouwzones meer in bos en minder lichthinder

Een van de bezwaren betrof het behoud van het bosje in de noordwesthoek van de site, rond de recent gesloten op- en afrit van de E40. De bouwzones daar zijn in het definitieve plan geschrapt. Centraal op de site zijn enkele bouwzones vergroot ter compensatie.

Er komt ook een antwoord op de vraag om de lichthinder te vermijden veroorzaakt door serres op de daken van de onderzoeksgebouwen. De Stad Gent dringt er bij de bedrijven en de UGent op aan om de nodige maatregelen te nemen om deze hinder tot een minimum te beperken. Dat is nu expliciet opgenomen in de voorschriften.

Lagere bouwhoogte, ruimere groenbuffer

Buurtbewoners uitten hun bezorgdheid over de hoogte van de mogelijke nieuwbouw ter hoogte van het Huis van de Bouw. Om de impact van de nieuwe gebouwen te verminderen, wordt de bouwhoogte verlaagd van 15 meter naar 10 meter. Bovendien wordt de groenbufferzone nog eens 5 meter breder, van 10 naar 15 meter.

Een laatste opmerking betrof de toegang tot de site. In het definitieve plan kan de toegang nog verschuiven, maar er zijn wel strikte voorwaarden. Zo moet er rekening gehouden worden met het waardevolle bos, mag de nieuwe toegang niet voor extra autoverkeer zorgen en mag er geen verharding bijkomen als er elders geen verharding verdwijnt.

  • jpg
  • JPG

Favicon for stad.gent Meer info over het RUP 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat) stad.gent
Favicon for stad.gent Meer info over het project Technologiepark Ardoyen en omgeving stad.gent

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL