Stad Gent bestrijdt vervoersarmoede door autodelen toegankelijker te maken

Autodelen.jpg
  • jpg

De Stad Gent maakt autodelen toegankelijker voor iedereen door financiële en andere drempels weg te werken. Het is een van de zeventien actiepunten uit het ontwerp vervoersarmoedeplan. In totaal gaat er 3.18 miljoen euro naar de strijd tegen vervoersarmoede.

Drempels verlagen

Het ontwerp van het vervoersarmoedeplan, dat nu nog naar de adviesraden gaat, bevat een waaier aan grote én kleine maatregelen. De Stad Gent wil fysieke, mentale, financiële, communicatieve en geografische drempels verlagen zodat iedereen alle kansen krijgt om te kiezen voor duurzame mobiliteit.

Je niet kunnen verplaatsen om welke reden ook beperkt je mogelijkheden en je kansen. Toch volstaat het aanbod niet altijd om iedereen dezelfde kansen te bieden op vlak van mobiliteit. En wie niet geraakt waar hij of zij wil geraken, valt vaker uit de boot om een volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Daar willen we als Stad iets aan doen. Met een heel pakket aan diverse maatregelen pakken we vervoersarmoede aan. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Autodelen en fietsen

De Stad Gent wil autodelen beter bekendmaken bij de specifieke doelgroep. Het systeem moet ook toegankelijker worden door het wegwerken van financiële drempels door ondersteuning bij borgstelling, kansentarieven en autodeelcheques. Ook voor hoogdrempelige technologische systemen komt er ondersteuning.

Ook het toegankelijker maken van fietsen is een van de actiepunten. Niet iedereen krijgt fietservaring mee van thuis of kan zich een fiets aanschaffen en onderhouden. Daarom wil de Stad het aanbod fietslessen dat nu enkel naar volwassenen is gericht uitbreiden naar jongeren. Om de financiële drempel weg te werken voorziet de Stad vouchers om een fiets mee te onderhouden of om een tweedehandsfiets mee te kopen.

Een aantal acties uit het actieplan is al opgestart, zoals de fietstaxidienst voor minder mobiele personen of de tienrittenkaarten voor kwetsbare leerlingen om verafgelegen werkplekken te bereiken in hun traject van duaal leren.

Vervoersarmoede bestrijden gaat over het wegnemen van zowel financiële als letterlijke drempels. We zetten onder meer in op hogere premies voor gezinnen in financieel kwetsbare situaties maar ook op een voor iedereen toegankelijk openbaar domein én openbaar vervoer: toegankelijkheid wordt een voorwaarde bij heraanleg, we pakken knelpunten op veelgebruikte routes aan en gaan voor meer integraal toegankelijke bus- en tramhaltes. Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Contact voor de pers

Bevoegd

 Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL