Akkoord over Ecowijk Gantoise: lagere bouwhoogte en behoud van groen

20170808_AV_AAGOUD_Beeld Wijkpark Ecowijk Gantoise.jpg
  • jpg

Er is een akkoord tussen sogent, projectontwikkelaar De Stip en buurtcomité Ecowijk Gantoise over de toekomst van het bouwproject op de vroegere terreinen van het Jules Ottenstadion. Het aantal verdiepingen van het project wordt ingeperkt, waardoor er minder woningen ingepland worden. Verder wordt er nog steeds ingezet op behoud van groen en verdere afstemming met de buurt.

In Gentbrugge plannen sogent en projectontwikkelaar De Stip een nieuwe woonwijk met wijkpark op de terreinen van het voormalige Ottenstadion. Sogent en De Stip knoopten onder begeleiding van een bemiddelaar gesprekken aan met het buurtcomité Ecowijk Gantoise. Na een bemiddelingsperiode zijn alle partijen nu tot een akkoord gekomen.

De sloop van het Ottenstadion dateert inmiddels van acht jaar geleden. Aan een braakliggend terrein hebben de Gentenaars niets. Het doet me veel plezier dat we door intense gesprekken naar een compromis zijn gekomen dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent

Lagere bouwhoogte en behoud van groen

De ambities om van Ecowijk Gantoise een voorbeeldwijk te maken op het vlak van energie, mobiliteit en woningtypes blijven behouden. Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke structuur zoals die reeds was uitgetekend, met een groot diagonaal wijkpark met knipoog naar het sportverleden en maar liefst zes toegangen.

De grootste wijziging gebeurt op het vlak van de bouwhoogte. Door het aantal verdiepingen te beperken, wordt ook het aantal woningen bijgesteld. Langs de Tennisstraat, de Van Laethemstraat en de Bruiloftstraat zal er niet hoger dan drie verdiepingen gebouwd worden. Aan de parkzijde zijn dat er vier en op de kop van het park, op één plaats, vijf.

Samen met sogent en De Stip zijn we via een constructief bemiddelingstraject tot een woonwijk gekomen die qua bouwhoogte beter aansluit in de bestaande wijk. René Vermeir, buurtcomité Ecowijk Gantoise

Behalve de bijgestelde bouwhoogte, wordt er nog steeds ingezet op behoud van groen en verdere afstemming met de buurt. Het buurtcomité zal de klankbordgroep van omwonenden terug samenbrengen. De klankbordgroep wordt verder betrokken in de volgende stappen van het stadsontwikkelingsproject, onder andere met betrekking tot de aansluiting van de in- en uitritten met de Bruiloftstraat en de Van Laethemstraat.

We zijn tevreden met het resultaat van een constructief overleg waarbij enerzijds de hoge ambities en kwaliteit van het plan en anderzijds de economische parameters van het project worden gerespecteerd. Frank Adriaensen, De Stip

Het akkoord zal nu meegedeeld worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen zodat de lopende aanvraagprocedure, waarin sogent, De Stip en het buurtcomité betrokken zijn, kan worden afgerond. Later volgt nog een infomoment in Gentbrugge voor de buurt.

Contact voor pers

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL