249 daders van sluikstort geïdentificeerd tijdens Week van de Handhaving

20221005_AV_Week van de Handhaving_vaststeller.jpg
  • jpg

Tijdens de Week van de Handhaving werden 1.432 sluikstorten doorzocht, wat resulteerde in 221 GAS-vaststellingen. Daarnaast werden 19 vaststellingen gedaan door wijkinspecteurs en gemeenschapswachten-vaststellers, en nog eens 9 daders werden geïdentificeerd dankzij de sluikstortcamera's. De daders krijgen een boete van minimaal 120 euro en draaien op voor de opruimkosten.

Ook dit jaar werd er tijdens de Week van de Handhaving extra ingezet op het doorzoeken van sluikstorten om daders te kunnen vatten. In totaal werden 249 GAS-vaststellingen opgemaakt. Tussen 3 en 14 oktober 2022 werden 1.633 sluikstorten gemeld aan en opgehaald door Ivago. 88% daarvan (1.432) werd doorzocht om overtreders te kunnen identificeren, wat 221 GAS-vaststellingen opleverde. De daders mogen zich verwachten aan een minimumboete van 120 euro plus de opruimkosten.

Sluikstorten is bijzonder asociaal. Met de Week van de Handhaving geven we samen met politie en parket een duidelijk signaal dat we dit onaanvaardbaar vinden. Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen. Mathias De Clercq, burgemeester

De overige 12% (201) van de gemelde sluikstorten werd niet doorzocht omdat het ging over grote of moeilijk bereikbare sluikstorten (groot meubilair of sluikstorten in grachten) die met een aparte kraanwagen werden opgehaald. Bijkomend maakten inspecteurs van de wijkpolitie en gemeenschapswacht-vaststellers 19 GAS-vaststellingen op en dankzij de sluikstortcamera's identificeerde het overlastteam van de politie 9 daders. Ook het parket hield een themazitting  waarbij een tiental verdachten gedagvaard werd.

Voor het stadsbestuur is een proper Gent cruciaal. Daarvoor gaan er velen elke dag opnieuw op pad. We zetten in op vermijden van afval en blijven sensibiliseren. Handhaving is de sluitsteen, en blijft ook nodig. Bram Van Braeckevelt, schepen van Netheid

Wat kunnen Gentenaars zelf doen?

Wie ergens een sluikstort ziet, kan dat signaleren via de meldingsapp, via de website van de Stad Gent of via Gentinfo. Melden zorgt er niet alleen voor dat het sluikstort kan worden opgeruimd, maar ook dat de nodige sensibiliserings- en handhavingsacties kunnen gebeuren. En wie zelf zijn buurt mee proper wil houden, kan een 'Proper Pierke' worden.

Contact voor pers

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL