Meer namiddagactiviteiten en verjonging voor Gentse Feesten 2023

GF2022.jpg
  • jpg

Met een vernieuwingssubsidie wil de Stad Gent de pleinorganisatoren van de Gentse Feesten stimuleren om in te zetten op meer namiddagactiviteiten, op vernieuwende samenwerkingen en op kansen voor jongeren. Vijftien procent van de huidige subsidies voor de pleinen gaat daar naartoe.

De Gentse Feesten, dit jaar van vrijdag 14 tot en met zondag 23 juli, kunnen rekenen op een groep organiserende vzw's die doorheen de jaren veel expertise hebben opgebouwd. Met een vernieuwingssubsidie motiveert de Stad Gent hen nu tot nog meer dynamiek en nieuwe impulsen. In het nieuwe systeem krijgt de huidige ploeg van vzw's daarom zekerheid over 85 procent van het subsidiebedrag van de voorbije jaren, goed voor zo'n 775.000 euro. De overige 15 procent stroomt door naar een subsidiepot gericht op vernieuwing.

Projectaanvragen

Om een vernieuwingssubsidie aan te vragen, kunnen de huidige organiserende vzw's een projectaanvraag indienen. Het nieuwe subsidiereglement stimuleert de indieners om in te zetten op de organisatie van meer namiddagactiviteiten, op vernieuwende samenwerking met andere organisaties en op het betrekken van jongeren bij de productie en programmatie op de verschillende pleinen.

De doelstelling is duidelijk: meer ruimte maken voor nieuwe impulsen en samenwerkingen, ook tijdens de namiddagen; en verjongen. Velen hebben goesting om zich mee te 'smijten' voor de Gentse Feesten '23. Het is die energie, die vonk, die we nu vastpakken en zuurstof geven. Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

Een extra investering van 35.000 euro brengt het totale beschikbare bedrag voor vernieuwing op 175.000 euro. Daarnaast blijft het reglement voor kleine projecten rondom de pleinen behouden, goed voor 150.000 euro. Het stadsbestuur zet zo in totaal 1,1 miljoen euro subsidies in voor de organisatie van activiteiten tijdens de Gentse Feesten.

Ervaring en vernieuwing

Dankzij de nieuwe aanpak krijgen andere spelers en jongeren de kans om de Gentse Feesten mee te vernieuwen onder de vleugels van de huidige pleinorganisatoren. Door hen op deze manier aan een samenwerking te helpen met de organiserende vzw’s, doen zij belangrijke ervaring op en geven ze tegelijkertijd ook een creatieve impuls aan de pleinen. Het subsidiereglement ligt voor op de gemeenteraad van februari ter goedkeuring.

De Gentse Feesten zijn er ook voor onze jeugd. Ik ben blij dat ze nu structureel betrokken worden bij de organisatie en er nog meer aanbod komt op hun maat.  Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL