Groot Vleeshuis wordt gerenoveerd en krijgt nieuwe bestemming als fietsenstalling

Groot_Vleeshuis.jpg
  • jpg

Het Groot Vleeshuis, dat op dit moment gestut wordt op advies van stabiliteitsexperts, krijgt een grondige renovatie, met respect voor de historische waarde. Daarna zal het voor vijftien jaar dienstdoen als openbare fietsenstalling. Zo wordt het historisch erfgoed gevrijwaard én heeft de stad er een broodnodige fietsenstalling bij.

Het Groot Vleeshuis is een voormalige overdekte markt uit de 15de eeuw in hartje Gent. Het historische gebouw worstelt al een tijd met ernstige, structurele problemen. Het wordt op dit moment gestut op advies van stabiliteitsexperts en is dan ook gesloten voor het publiek. Om het beeldbepalende gebouw te redden, krijgt het een volledige renovatie, met respect voor de erfgoedwaarde. Daarna krijgt het gebouw opnieuw een publieke functie.

Sneller dan oorspronkelijk gepland kunnen we het gebouw in ere herstellen. We geven het terug aan de Gentenaars met een nieuwe bestemming en een publieke dienstverlening. Iedereen die naar het centrum van Gent komt, zal opnieuw van het gebouw kunnen genieten. Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management 

De nood aan openbare fietsenstallingen in de stad is hoog. Het Groot Vleeshuis is als overdekte hal heel geschikt om er een bewaakte fietsenparking in onder te brengen. De locatie ligt langs belangrijke fietsroutes en aantrekkingspolen, is goed zichtbaar en is toegankelijk. Een fietsenstalling is bovendien goed te combineren met het typische open karakter van de middeleeuwse hal. Tot slot wordt ook onderzocht of er nog ruimte is voor een bijkomende, kleine economische invulling.

Het Vleeshuis is een prachtig, maar oud gebouw en is heel dringend aan renovatie toe. Onze taak is om er zorg voor te dragen. Met de huidige oplossing redden we dit waardevolle erfgoed in het hart van onze stad. Bovendien krijgt het als openbare fietsenstalling opnieuw een publieke functie. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Monumenten en Stadsgezichten

Het Groot Vleeshuis zal voor vijftien jaar dienstdoen als fietsenstalling, tot een evenwaardig alternatief wordt gerealiseerd. Deze fietsenstalling zal ook de omliggende pleinen ontlasten wat betreft fietsparkeerdruk. Er komt ook integraal toegankelijk publiek sanitair. De kosten van de renovatie en herbestemming worden geraamd op 7,5 miljoen euro. De Stad Gent vraagt daarvoor een erfgoedsubsidie van 900.000 euro aan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Contact voor de pers

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL