Nooddorp Gent opent voor bewoners op 10 mei

IMG_5047.jpg
  • jpg

Na Antwerpen en Mechelen opent nu ook in Gent een nooddorp om tijdelijke ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Het nooddorp zal op termijn 600 bewoners kunnen opvangen. 50 woonunits zorgen voor de eerste 214 opvangplaatsen op het terrein in Oostakker. Eind 2023 wordt het nooddorp verder uitgebreid met nog eens 150 woonunits. Het nooddorp in Gent kadert in de aanpak van de Vlaamse Regering om te zorgen voor duurzame huisvesting van mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Eind juni vorig jaar verleende de Vlaamse Regering haar akkoord aan de bouw van een derde nooddorp in Vlaanderen. Samen met de Stad Gent werd een braakliggend terrein in Oostakker geselecteerd om het nooddorp op te bouwen. De eerste fase is nu afgerond: de eerste bewoners kunnen er vanaf 10 mei intrekken.

Vanuit Vlaanderen hebben we ons van bij de start solidair getoond met Oekraïne en met zijn bevolking. We hebben ons geëngageerd om 60 procent van de tijdelijk ontheemden die in ons land aan zouden komen in Vlaanderen op te vangen en ik ben ontzettend trots dat we daar al meer dan een jaar allemaal samen in slagen. Lokale besturen én burgers hebben immense inspanningen geleverd om voldoende opvangplaatsen te bieden voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Jan Jambon, Vlaams minister-president 
We vangen 32.000 Oekraïense vluchtelingen op in Vlaanderen. Zolang de oorlog in Oekraïne blijft duren, kunnen zij niet allemaal terugkeren. Daarom blijven we inzetten op voldoende duurzame verblijfplaatsen, zolang het nodig is. Het nooddorp in Gent is een tijdelijke oplossing die er naast alle andere inspanningen voor zorgt dat we Oekraïners kwaliteitsvol kunnen opvangen. Zo kunnen ook zij binnen hun tijdelijk verblijf hun leven verder opbouwen. Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur
IMG_5048.jpg
  • jpg
IMG_5045.jpg
  • jpg
IMG_5043.jpg
  • jpg

Op dit moment zijn er in het nooddorp 50 woonunits, goed voor 214 opvangplaatsen. In het najaar van 2023 komen er nog 150 woonunits bij, waardoor er in totaal plaats is voor 600 mensen. Net als de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen wordt het nooddorp in Gent volledig gefinancierd door Vlaanderen. De Stad Gent staat in voor de sociale omkadering voor de bewoners en voor het goed samenleven met de buurt. In de gemeenschappelijke ruimtes komen er spreeklokalen waar het OCMW zitdagen houdt.

Vanuit de Vlaamse Regering beslisten we vorig jaar al om nooddorpen voor de opvang van tijdelijk ontheemden volledig vanuit Vlaanderen te financieren. Maar anders dan in Mechelen en Antwerpen kopen we nu de woonunits aan in plaats van ze te huren. De 50 woonunits die we nu plaatsen, worden later hergebruikt door woonmaatschappijen om bewoners tijdelijk te herhuisvesten wanneer hun sociale huurwoning wordt gerenoveerd. De woonunits voor de tweede fase willen we laten hergebruiken als studentenhuisvesting. Op deze manier gaan we kostenbewust om met de middelen van de Vlaamse Regering. Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen

De bewoners die in de eerste fase in het nooddorp intrekken, zijn Oekraïense tijdelijk ontheemden die al in Gent verblijven. Momenteel zijn er meer dan 1.300 Oekraïense tijdelijk ontheemden in Gent. De meeste wonen bij Gentse gastgezinnen, vrienden of familie. Daarnaast voorziet de Stad Gent vier kleinschalige collectieve opvanginitiatieven. Twee daarvan, Seniotel in Hofstraat en Prinsenhof, sluiten binnenkort. Deze bewoners verhuizen vanaf 10 mei naar het nooddorp. Daarnaast is er een kleine uitstroom uit de gastgezinnen die in het kader van #plekvrij al geruime tijd vluchtelingen opvangen.

Van bij het begin van de Oekraïnecrisis heeft Gent zich solidair opgesteld. Naast ondersteuning voor de vele Gentse gastgezinnen die onderdak bieden aan Oekraïners op de vlucht, voorzien we in collectieve opvangplaatsen en werken we goed samen met Vlaanderen voor het nooddorp in onze stad. Zo kunnen we Oekraïners op een kwalitatieve en duurzame manier opvangen en hen goed begeleiden. Mathias De Clercq, Gents burgemeester

Het zijn vooral gezinnen met kinderen en alleenstaanden die verhuizen naar het nooddorp. In het nooddorp zelf is er extra aandacht voor kinderen. Zo is er extra speelruimte en aan de gemeenschappelijke ruimtes komt er een groenzone met speeltuigen voor kleine kinderen. In de ontspanningsruimte komt er een kindvriendelijk hoekje. In de gemeenschappelijke delen zijn er ook educatieve ruimtes voor onder meer huiswerkbegeleiding en huisonderwijs.

Daarnaast telt Gent een groot aantal dove Oekraïense bewoners. Zij kunnen verhuizen van het Prinsenhof naar het nooddorp. Daarom worden enkele woonunits speciaal uitgerust voor doven.

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL