98 procent leerlingen kan naar secundaire school van voorkeur

preview__DSC5613.jpg
  • jpg

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het secundair onderwijs in Gent en een aantal randgemeenten krijgen vandaag, vrijdag 12 mei, het resultaat. Van de 5.032 aangemelde kinderen kreeg 98 procent een plaats, 93 procent kan naar de school van eerste voorkeur.

Van de 5.032 aanmeldingen in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs resulteerden er 4.934 of 98 procent in een toekenning aan een school van voorkeur. 4.701 van de 5.032 aangemelde kinderen of 93 procent kan naar de school van eerste voorkeur, 203 kunnen naar de school van tweede voorkeur en 30 naar de school van derde voorkeur. 98 kinderen kregen nog geen school toegekend. De cijfers liggen in lijn met de resultaten van vorig schooljaar.

Gewoon secundair onderwijs

In het gewoon secundair onderwijs kan, op 7 kinderen na, elk kind dat meer dan twee scholen opgaf zich inschrijven in een school uit zijn top drie. Van het totale aantal kregen 66 kinderen geen school toegekend. Twee derde van hen maakte slechts één keuze. Toch zijn er nog voldoende plaatsen. In 1A zijn er nog 764 plaatsen in 32 scholen, in 1B nog 190 plaatsen in 13 scholen. Er is wel een opvallende groei in de B-stroom, die zich richt op kinderen met een leerachterstand of kinderen die liever al doende leren. Daar zijn 10 procent meer aanmeldingen dan vorig jaar.

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs (OV4 – type 9) is de vraag groot en het aantal plaatsen beperkt. 32 van de 144 kinderen kregen geen school toegekend. 17 van hen hadden meerdere scholen opgegeven. Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen beschikbaar, maar omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste jaar A of B, zullen er wel nog plaatsen vrijkomen. Het LOP (Lokaal Overleg Platform) houdt de situatie in het oog en informeert de betrokkenen.

De aantrekkingskracht van Gent als onderwijsstad blijft groot. Het aantal aanmeldingen blijft stijgen en ik wil de scholen bedanken voor hun inspanningen. Ik blijf wel bezorgd over de situatie van het buitengewoon onderwijs en de ouders en kinderen die geen plaatsje kregen. Ook het groeiend aantal leerlingen in de B-stroom vraagt aandacht. Dat is geen positieve evolutie, dus we zullen deze situatie van dichtbij opvolgen. Evita Willaert, schepen van Onderwijs
Heel wat scholen in Vlaanderen werkten voor de eerste maal met een aanmeldingssysteem. Goede praktijken krijgen navolging. We zijn erin geslaagd om meer dan 5.000 leerlingen aan te melden en veel ouders hebben meerdere voorkeuren opgegeven. We willen alle ouders, toeleiders en scholen bedanken om dit zo vlot te laten verlopen. Elisabeth De Schauwer, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs

Contact voor de pers

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL