Leerlingen meten luchtkwaliteit op eigen schoolroute

Leerlingen van De Krekel met de speciale sensoren op hun fiets.
  • jpg
Leerlingen van De Krekel met de speciale sensoren op hun fiets.

Vijftig leerlingen van het vijfde leerjaar van De Krekel in Sint-Amandsberg zijn op dit moment zélf de luchtkwaliteit op hun route naar school aan het meten. Nog tot 24 november trekken ze met speciale sensoren op hun rugzak of fiets naar school. Het resultaat komt live op een interactief dashboard.

De leerlingen van de school De Krekel in Sint-Amandsberg zijn niet aan hun proefstuk toe. Zo deden ze mee aan de metingen van luchtkwaliteit tijdens het Curieuzeneuzenproject. Nu schakelen ze nog een versnelling hoger: van 14 tot 24 november meten vijftig vijfdejaars zélf de luchtkwaliteit op weg naar school.

De leerlingen meten de hoeveelheid fijn stof met speciale sensoren op hun rugzak of fiets. Het resultaat is te zien op een interactief dashboard, waar straten groen, oranje of rood kleuren, afhankelijk van de luchtkwaliteit. Zo krijgen alle leerlingen inzicht in de gezondste route naar school.

Leerlingen van De Krekel met de speciale sensoren op hun fiets.
  • jpg
Leerlingen van De Krekel met de speciale sensoren op hun fiets.
  • jpg
Een van de leerlingen van De Krekel bekijkt het interactieve dashboard op een tablet.
  • jpg
Via deze unieke meetcampagne en het bijbehorende educatieve project willen we de bewustwording bij leerlingen vergroten. Door ook met een interactief dashboard te werken hopen we ook op een bredere gedragsverandering en mogelijks een lokale verbetering van de luchtkwaliteit. Tine Heyse, schepen van Milieu

Op een aparte klasactiviteit trekken de leerlingen ook naar plekken in de directe schoolomgeving om fijn stof te meten. Zo krijgen ze meer inzicht welke factoren een rol spelen in de luchtkwaliteit in hun schoolomgeving.

Europees project

De experimenten van De Krekel maken deel uit van het Europese Horizon 2020-project CompAIR, waarin Digitaal Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtkwaliteit onderzoeken met behulp van burgerwetenschap. De Stad Gent werkt mee aan het pilootproject.

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL