Proefproject 'Lekker(s) Op School' toont positieve impact gratis schoolmaaltijden

Lekkers op school (3).jpg
  • jpg

Voor het project 'Lekker(s) Op School' krijgen de kleuters van acht Gentse scholen sinds september 2021 gratis of zo goed als gratis maaltijden. Een wetenschappelijk team heeft nu een rapport klaar: het project helpt in de strijd tegen kansarmoede en heeft een positieve impact op eetpatronen en aanwezigheden op school.

'Lekker(s) Op School', een project van de Stad Gent, loopt van september 2021 tot juni 2025 in acht kleuterscholen. In twee scholen krijgen alle kleuters gratis of heel goedkope warme maaltijden, in drie andere scholen krijgen alle kleuters een '10-uurtje' of worden hun brooddozen aangevuld, en in nog drie andere scholen is er een korting op warme maaltijden voor lage-inkomensgezinnen. Het onderzoeksteam van HOGENT en KULeuven heeft nu een evaluatie klaar.

Wat zijn de resultaten?

Uit het onderzoek blijkt dat gezonde en betaalbare maaltijden een positieve impact hebben op het eetpatroon van kleuters, ook thuis. Deelnemende kleuters zijn bovendien minder vaak afwezig op school. Ouders merken een positieve impact op hun budget omdat de schoolfacturen gedaald zijn.

De evaluatie toont dat een scenario waarbij álle kleuters een maaltijd krijgen de meest positieve effecten heeft, vooral omdat er dan ook een focus op sensibilisering en gezondheidseducatie mogelijk is. Dat scenario kost meer, maar zeker in scholen met veel kansarme leerlingen wegen de voordelen op tegen de kostprijs, op korte én lange termijn.

Niets is erger dan kinderarmoede. Gratis maaltijden op school zorgen ervoor dat kinderen niet met honger op de schoolbanken zitten. Kinderen krijgen zo maximale kansen op school én ze leren er bewuster omgaan met gezonde voeding. We zouden graag dit project verderzetten en uitbreiden naar andere scholen. We roepen de Vlaamse overheid op om ons hierbij te ondersteunen. Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding en Gezondheid
Dit onderzoek bevestigt de voordelen van (quasi) gratis schoolmaaltijden. Zowel de aanwezigheid op school als de taalvaardigheid van kleuters verbetert. Kinderen proeven ook meer en eten gezonder. In Gent nemen we een voortrekkersrol op, maar of je met een volle maag in de klas zit, mag toch niet bepaald zijn door waar je wieg stond? Het is tijd dat Vlaanderen het verschil maakt voor álle kinderen. Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Wat zijn de aanbevelingen?

De resultaten leggen de impact bloot van de pedagogische maaltijd op de ontwikkeling van kinderen: door samen te eten en samen met voeding bezig te zijn, boeken kleuters duidelijke leerwinst. Het onderzoeksteam beveelt een universeel aanbod voor alle kinderen aan. Ook een focus op eetbeleving, begeleiding bij de maaltijd, het sensibiliseren van ouders en het ontwikkelen van een eet- en leerklimaat is belangrijk. Tot slot is een samenwerking tussen beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus noodzakelijk voor een goed project.

Contact voor de pers


Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL