Gent schakelt versnelling hoger en mikt op 20% sociale woningen tegen 2050

Een toekomstbeeld van een nieuw sociaal woonproject van Thuispunt Gent aan de Voorhavenlaan.
  • jpg
Een toekomstbeeld van een nieuw sociaal woonproject van Thuispunt Gent aan de Voorhavenlaan.

Het stadsbestuur heeft een nota goedgekeurd waarin de ambities voor méér sociale woningen scherpgesteld worden. Tegen 2050 wil Gent over 25.000 of 20 procent sociale woningen beschikken. De Stad doet alvast een oproep aan eigenaars van gebouwen of gronden die willen verkopen om dat te doen aan Thuispunt Gent.

Op dit moment zijn er zo'n 15.000 sociale woningen in Gent. De Stad wil evolueren naar een totaal van 17.500 sociale woningen of 14,5 procent tegen 2030. De programmanota die het stadsbestuur nu heeft goedgekeurd, gaat nog een stap verder. Gent wil tegen 2050 in totaal over 25.000 sociale woningen beschikken. Dat is 20 procent ten opzichte van alle Gentse huishoudens.

We schakelen nog een versnelling hoger voor sociale huisvesting met een concreet groeipad om aan 20% sociale huisvesting te komen in 2050. De krijtlijnen om dit effectief te realiseren zijn duidelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat Thuispunt Gent onze ambities deelt. Uiteraard zal de Vlaamse overheid ook voor het nodige kader en financiering moeten zorgen. Tine Heyse, schepen van Wonen

De Stad Gent bereidt zich voor om haar ambitie waar te maken en werkt dit jaar een actieplan uit om meer én sneller sociale woonprojecten te realiseren. Maar de krijtlijnen zijn duidelijk. De Stad levert in de eerste plaats zelf inspanningen door eigen gronden en gebouwen die niet langer bruikbaar zijn voor de stadswerking over te dragen aan Thuispunt Gent. De Stad doet ook een beroep op private en publieke eigenaars: wie gronden of gebouwen wil verkopen of verhuren, wordt opgeroepen om dat aan Thuispunt Gent te doen.

Verder zal de Stad Gent nog meer aandacht besteden aan het opnemen van sociale woningen in ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's, zal de Stad het recht van voorkoop nog meer inzetten om meer sociale woonprojecten te realiseren, en gaat er nog meer focus naar het integreren van sociaal wonen in private projecten. Het concrete stappenplan en de uitwerking van de maatregelen zijn gepland voor dit jaar.

Contact voor de pers

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL