Landbouwer start duurzaam project op OCMW-gronden in Mendonk

De koeien van landbouwer Wim Van Hecke op de OCMW-gronden in Mendonk.
  • jpg
De koeien van landbouwer Wim Van Hecke op de OCMW-gronden in Mendonk.

Een melkveebedrijf start samen met de Stad Gent een pilootproject op 5 hectare OCMW-gronden in Mendonk. De melkveehouder zal er onder meer een poel aanleggen en duurzaam veevoeder telen. Het project maakt deel uit van een groter plan om publieke gronden in te zetten voor duurzame en stadsgerichte landbouw.

Na een open oproep stelt de Stad Gent 5 hectare OCMW-gronden in Mendonk voor 30 jaar ter beschikking aan melkveehouder Wim Van Hecke. Op de percelen komt grasklaver en een kruidenrijk grasland, goed voor eiwitrijk voeder voor de melkkoeien. Op die manier moet er minder soja gekocht worden. Het melkveebedrijf plant ook fruitbomen die op termijn samen met een zorginstelling uit de buurt geoogst worden. Verder zal het gezin van Wim er natuurinclusief werken. Zo leggen ze onder andere een poel aan en zullen ze een strook van 6 meter langs de grachten extensiever beheren.

Ons melkveebedrijf zette al sterk in op klimaat en natuur en we voelen dat we meer en meer die weg moeten uitgaan. Dankzij dit project met de Stad Gent kunnen we nieuwe ideeën zoals kruidenrijk grasland uittesten en later misschien ook elders op ons bedrijf toepassen. De OCMW-gronden liggen vlak bij ons bedrijf, ideaal om er ook onze koeien te laten grazen. Dit pilootproject is cruciaal voor de leefbaarheid van ons landbouwbedrijf. Wim Van Hecke, melkveehouder
De OCMW-gronden in Mendonk.
  • jpg
De koeien van landbouwer Wim Van Hecke op de OCMW-gronden in Mendonk.
  • jpg

Nieuwe Gentse landbouwvisie

Het project in Mendonk kadert binnen de nieuwe Gentse landbouwvisie voor een duurzame en stadsgerichte landbouw. De Stad wil daarbij zowel starters de kans geven om een duurzaam landbouwbedrijf op te starten als bestaande landbouwbedrijven ondersteunen in stappen naar een meer stadsgerichte landbouw, zoals hier gebeurt. Het pilootproject in Mendonk stimuleert ook andere bedrijven. Gentse landbouwers zullen dankzij terreinbezoeken en kennisuitwisseling ook leren van dit project.

De Gentse OCMW-gronden zijn een waardevolle hefboom om ons lokaal voedsel- en landbouwbeleid te realiseren. Na een eerste open oproep in 2017 starten we dit jaar een tweede landbouwpilootproject op. De samenwerking met het melkveebedrijf zal een proces zijn waarbij zowel de landbouwers als de Stad Gent veel leren over de transitie naar een duurzamere en stadsgerichte landbouw. Zo reikt de impact van het project veel verder dan de 5 hectare die we in gebruik geven. Tine Heyse, schepen van Landbouw

Gent als pionier

Gent stelde in 2017 als eerste stad in Vlaanderen publieke OCMW-gronden ter beschikking voor innovatieve stadslandbouw. CSA De Goedinge in Afsnee startte toen als volledig nieuw groentebedrijf. Het bedrijf levert vandaag nog steeds via zelfoogst en groentepakketten aan Gentse consumenten en horeca. Ze werken ook samen met een nabijgelegen melkveebedrijf en een zorginstelling voor sociale tewerkstelling.

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL