Evelien Bekaert nieuwe directeur Gentse Ombudsdienst

Evelien Bekaert.jpg
  • jpg

Evelien Bekaert wordt vanaf maandag 19 februari 2024 de nieuwe directeur van de Gentse Ombudsdienst. Het gaat om een mandaatfunctie van zes jaar. Ze neemt de fakkel over van Irmine Vermandere, die sinds juni 2023 waarnemend directeur was van de Ombudsdienst.

 

Evelien woont en werkt in Gent en kent de stad van binnenuit. Sinds 2014 maakt ze deel uit van de stadsorganisatie. Klantgerichtheid is steeds de rode draad geweest in haar loopbaan, meer bepaald het verbeteren van dienstverlening. Evelien blikt terug op een ruime ervaring binnen verschillende leidinggevende functies in de dienstverlenende sector, zowel in de privé als binnen de stad. Zo werkte ze als afdelingshoofd bij het Mobiliteitsbedrijf, waar ze onder andere het team publiekswerking en burgervragen onder zich had en de Mobiliteitslijn opzette in het kader van de uitrol van het circulatieplan. In haar laatste functie binnen de Stad was ze coördinator van het Stadsmarketingfonds.

Een rechtvaardige en transparante overheid is van essentieel belang voor een welvarende samenleving. Als directeur van de Ombudsdienst ben ik vastbesloten om verder een brug te slaan tussen de overheid en de burgers. Samen met mijn team zijn we er om te luisteren, te begrijpen en actie te ondernemen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en we met signalen aan de slag gaan. Evelien Bekaert, nieuwe directeur Ombudsdienst

Evelien kwam als laureaat uit de selectieprocedure en haar aanstelling wordt formeel geagendeerd op de gemeenteraadszitting van eind deze maand. Ze neemt de fakkel over van Irmine Vermandere, die sinds juni 2023 waarnemend directeur was van de Ombudsdienst.

We zijn blij dat de zoektocht naar een nieuwe directeur vlot is verlopen. De Ombudsdienst vervult immers een belangrijke rol binnen onze organisatie als aanspreekpunt voor inwoners met klachten. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om de waarnemend directeur Irmine Vermandere te bedanken voor haar inzet het afgelopen half jaar. Christophe Peeters, Voorzitter Gemeenteraad
De Ombudsdienst is een essentiële schakel in het continu verbeteren van de eigen werking. Door de vinger aan de pols te houden, streven we steeds naar de best mogelijke dienstverlening voor de burger. Mieke Hullebroeck, Algemeen Directeur

De Ombudsdienst behandelt klachten over de stadsdiensten, politie, Ivago, sogent, De Fietsambassade, de lokale politie en Thuispunt Gent. De klacht moet wel eerst aangekaart zijn bij de dienst in kwestie. Als dat is gebeurd en er is geen oplossing, probeert de Ombudsdienst via bemiddeling tot een vergelijk te komen.

Contact voor de pers

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL