1 jaar OpStap: zinvolle dagbesteding voor (ex-)druggebruikers

 

Hqdefault

Met het project OpStap biedt de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent de meest kwetsbare (ex-)druggebruikers een laagdrempelig en uiteenlopend aanbod van zinvolle dagbesteding: inloop- en ontmoetingsmomenten, vrijetijdsactiviteiten, workshops en arbeidgerelateerde activiteiten. Op vrijdag 24 juni 2016 werd een opendeurmoment georganiseerd ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het project.

 

OpStap is ontstaan vanuit de confrontatie met een kleine groep problematische druggebruikers die door een multiproblematiek extra kwetsbaar zijn. Door de complexe problematiek die deze groep kenmerkt, is het moeilijk hen te bereiken en mee te krijgen in een gepast zorg- of arbeidstraject.

‘Er was nood aan een alternatief aanbod van laagdrempelige basisactivering met haalbare dagactiviteiten om de maatschappelijke participatie van de doelgroep te verhogen en sociaal isolement te doorbreken. Het project OpStap zorgt in eerste instantie voor stabilisering op verschillende levensdomeinen. Wanneer mogelijk begeleidt het project een opstap naar een zorg- of activeringstraject op maat.’

  schepen Resul Tapmaz

Laagdrempelige activiteiten in een huiselijke sfeer

De activiteiten worden zoveel als mogelijk door de gasten zelf ingevuld en zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Tijdens de activiteiten is gebruik van alcohol of drugs absoluut uit den boze. Vier respectregels vormen de basis van de werking: respect voor jezelf, de ander, het materiaal en het gebouw. Sinds november 2015 heeft de werking de Predikherenlei 2, 9000 Gent als uitvalsbasis.

- Inloopmomenten: op maandag- en vrijdagnamiddag zijn de gasten welkom tussen 14 en 17 uur in de Predikherenlei 2, 9000 Gent. Ze kunnen er terecht voor een babbel met elkaar of met een medewerker van OpStap en kunnen zich informeren over komende activiteiten. De inloopmomenten verlopen in een huiselijke sfeer: er is koffie, er staat een pingpongtafel en een kickertafel en er is toegang tot pc’s.

- Vrijetijdsactiviteiten: op woensdag is er tweewekelijks een vrijetijdsactiviteit gepland, gaande van sporten, samen koken, wandelen tot een museumbezoek. OpStap ondersteunt ook mee de Gent Homeless Blue White ploeg van Voetbal in de stad vzw, de communitywerking van KAA Gent.

- Workshops: op regelmatige basis worden workshops en vormingen gegeven, zoals sleutelen aan fietsen, naaien, EHBO, veilig omgaan met sociale media, besmettelijke aandoeningen.

- Arbeidgerelateerde activiteiten: mensen uit de doelgroep kunnen zich inschrijven om een aantal uren in de week mee te gaan werken. Een dag in de week biedt OpStap de mogelijkheid om mee te helpen op Kinderboerderij De Campagne in Drongen. Wekelijks zijn de gasten ook welkom op de spuitenpatrouille van OpStap. Een aantal plaatsen in Gent waar regelmatig drugsspuiten liggen, worden door de patrouille opgeruimd.

‘De gasten van OpStap zijn nog niet klaar voor reguliere arbeid, maar dat wil niet zeggen dat ze niets kunnen of willen doen. Ze kiezen er niet zelf voor om langs de kant te staan, met hun participatie aan de activiteiten tonen ze dat ze vooruit willen.'

schepen Resul Tapmaz

Tijdens de inloopmomenten passeren een vijftiental personen. De activiteiten van OpStap bereikten het afgelopen jaar 118 verschillende mensen. De arbeidgerelateerde activiteiten kennen eveneens een vijftiental participanten.

Warme oproep

De Dienst Outreachend Werken kijkt uit naar bijkomende werkplekken om op te nemen in het arbeidgerelateerde activiteitenaanbod van OpStap en doet een warme oproep aan instellingen en bedrijven die kleine klus-, verhuis- en poetswerkjes hebben en open staan voor samenwerking.

 

Opendeur

Op vrijdag 24 juni 2016 van 15 tot 19 uur werd een opendeurmoment georganiseerd ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het project OpStap. Geïnteresseerden konden de locatie aan de Predikherenlei 2, 9000 Gent bezoeken en de werking ontdekken aan de hand van foto’s en een filmpje. Aanvullende informatie werd gegeven door de medewerkers van OpStap en de doelgroep zelf.

Informatie

Dienst Outreachend Werken, Abeelstraat 19, 9000 Gent, tel. 09 268 21 50

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39, e-mail schepen.tapmaz@stad.gent

 

 

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.