Uitreiking Jong & Wijs Prijs

226467 jong%20en%20wijs%20prijs 79794e large 1475748592

De Stad Gent heeft voor het eerst de Jong & Wijs Prijs uitgereikt. De prijs beloont mensen en organisaties die zich inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken en zal voortaan jaarlijks uitgereikt worden.

'Van Gent de kindvriendelijkste stad maken, dat kunnen we niet alleen. Heel veel Gentenaars, verenigingen en organisaties werken hieraan mee. De Jong & Wijs Prijs wil al deze inspanningen extra in de kijker plaatsen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich hiervoor dagelijks engageren.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Winnaars juryprijs

De Jong & Wijs Prijs werd uitgereikt in drie categorieën, namelijk

  • een kind of jongere (-18)
  • een volwassene
  • een vereniging, bedrijf, school of andere organisatie

Tot 31 juli kon elke Gentenaar iemand nomineren voor een van deze categorieën, waarna een jury (die voor de helft uit jongeren bestond) de winnaars selecteerde. Elke winnaar krijgt 750 euro voor zijn of haar project.

Winnaar categorie -18: Quinten De Maeyer

Quinten De Maeyer (17 jaar) engageert zich in verschillende jeugdverenigingen. Hij is leider bij de Chiro Sint-Jan in de Brugse Poort, animator op het speelplein bij VZW Jong, is actief in het JOC Minus One en een van de drijvende krachten achter het nieuwe jeugdhuis in Wondelgem (Klub32).

De jury was onder de indruk van de vele engagementen die Quinten op zijn jonge leeftijd belangeloos aangaat.

'Vorige zomer stierf Quintens vader, heel plots en onverwacht. Quinten nam zich een ding voor: de waarden van zijn vader voortzetten, zijn levenslessen in de praktijk brengen. Quinten zag al gauw in dat hij dit kon doen via het jeugdwerk.'

Emiel Osselaer, vriend en medeleider die Quinten nomineerde voor de prijs

Winnaar bij de volwassenen: Eva Willemyns (Scouts Meulestede)

Eva Willemyns (21 jaar), met de totemnaam Warmhartige Koala, bracht nieuw leven in de wijk Muide-Meulestede met de heropstart van de jeugdvereniging waar ze vroeger zelf lid van was. Scouts Meulestede is sindsdien een groeiende jeugdbeweging met intussen meer dan 40 leden.

De scoutsgroep is er niet alleen voor de kinderen en jongeren maar ook de ouders en buurtbewoners worden betrokken. Daarnaast neemt de scouts ook een actieve rol op binnen de buurt door samen met andere organisaties uit de wijk creatieve projecten te bedenken zoals een leenwinkel of projecten met de Brede School.

De jury was onder de indruk van de brede aanpak en werking van de scoutsgroep. Bovendien vonden de juryleden het engagement om een jeugdvereniging op te starten in deze wijk inspirerend.

'Eva inspireert de leiding met haar warme en open kijk op de wereld en scouting. Maar het allerbelangrijkste: elke zondag inspireert ze de kinderen om later net zoals haar leiding te geven.'

Ine Van Nuffel, medeleidster Scouts Meulestede

Vzw Sportaround

Vzw Sportaround is een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor alle kinderen en jongeren. De vereniging is er immers van overtuigd dat kinderen door middel van sport kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontplooien, leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en dat ze bepaalde waarden en normen leren kennen.

Sportaround organiseert sportactiviteiten in meer dan 54 Gentse scholen en vier buurtgerichte omnisportclubs in de wijken Nieuw-Gent, Sint-Bernadette, Moscou-Gentbrugge en Mariakerke/Wondelgem. Tijdens de vakantie organiseert de vzw sportkampen. De activiteiten zijn gratis of zo goedkoop mogelijk.

De jury  prijst de samenwerking met andere partners en de waarden van de vzw. Het feit dat de vzw zich ook richt naar kansarme gezinnen is een meerwaarde.

'Met vrienden organiseerde ik enkele voetbaltoernooien op pleintjes in de stad. Er kwam veel respons, we voelden dat er meer in zat. Dus startten we met Sportaround, een vzw die kinderen laat proeven van verschillende sporten. Intussen bieden we op 54 Gentse scholen beweging aan, we bereiken kinderen die anders nooit naar de sportclub gaan.'

Bert Misplon, oprichter vzw Sportaround

Publieksprijs

Naast een vakjury kon elke Gentenaar stemmen voor zijn of haar favoriet. Uit meer dan 1.000 inzendingen koos de Gentenaar voor het project van Annemie De Vos. Annemie organiseert op eigen initiatief een speelpleinwerking in het Rabot. De publieksprijs is goed voor 500 euro om het project verder uit te bouwen.

'In het Rabot hebben veel huizen geen tuin, kinderen spelen gewoon op straat. In het beluik waar ik woon, werd continu gevoetbald. Ik dacht: als ik wat speelgoed verzamel, houden ze misschien even op? Het werkte, ik zette alles buiten en het was gelijk ambiance. Zo gaat het nu elke zondag. Ik krijg spullen én hulp van buren, want soms komen er wel 60 kinderen.'

Annemie De Vos, buurtbewoner uit het Rabot.

Van links naar rechts: vzw Sportaround - Annemie De Vos - Quinten De Maeyer -Eva Willemyns

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160620 av schepen decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.