Nieuwe Engelstalige webteksten en ontvangst in stadhuis maken expats wegwijs in Gent

227044 expat%20guide%20foto c3d2f9 large 1476275640

De aanwezigheid van buitenlands talent is belangrijk voor de Gentse economie en geeft een internationale uitstraling aan de stad. Met een halfjaarlijkse ontvangst van nieuwe expats op het stadhuis en de lancering van een Engelstalige website wil het stadsbestuur de expats snel wegwijs maken in onze stad.

Het aantal inschrijvingen van expats via het expatloket nam de voorbije jaren toe. In 2011, 2012 en 2013 behandelde het expatloket jaarlijks ca. 100 dossiers. In 2014 verwelkomde Gent via het loket 213 expats, in 2015 189 en voor dit jaar staat de teller al op 146. Het specifieke loket van de Dienst Burgerzaken, waar werkgevers en relocation offices hun expats kunnen registeren, is een van de initiatieven van het stadsbestuur om expats vlot te onthalen. Ook de opstart van de International School Ghent in 2012, waarvan de Stad Gent een van de medeoprichters is, is zo’n initiatief. De internationale school verhuisde begin september 2016 naar een nieuwe locatie en telt ondertussen ca. 80 leerlingen.

Nieuwe initiatieven

Daarnaast werken stadsdiensten nauw samen met Community Gent, een netwerkorganisatie waarbinnen ook expats actief zijn. Die organiseerde de voorbije jaren al verschillende evenementen voor en door expats. Samen met Community Gent plant het stadsbestuur om voortaan om de zes maanden nieuwe expats te ontvangen in het stadhuis. De eerste ontvangst vond plaats op 16 september 2016 en was alvast een succes.

Verschillende stadsdiensten bundelen voortaan de krachten en komen regelmatig samen om geplande initiatieven naar expats toe op elkaar af te stemmen. Een van de realisaties die met behulp van diverse stadsdiensten maar vooral ook met inbreng van expats zelf tot stand kwam is de opmaak van ‘wegwijsteksten’.

Tot voor kort beschikte het stadsbestuur niet over Engelstalige informatie om expats die binnenkort verhuizen of hier net zijn toegekomen vlot te laten kennismaken met Gent. Nochtans hadden zij vaak veel (praktische) vragen over bijvoorbeeld procedures voor registratie, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, en het cultuur- en sportaanbod. Op het Engelstalige deel van de stadswebsite is nu een apart onderdeel gecreëerd voor expats: www.stad.gent/expats. Daar vinden zij allerlei informatie over leven en werken in Gent. De ‘wegwijs’ zal continu geüpdatet worden.

'De eerste stappen zijn gezet maar het stadsbestuur zal ook de komende jaren de krachten blijven bundelen. Dankzij de continue dialoog met expats zelf, maar ook door overleg met werkgevers van expats zoals de Universiteit Gent of bedrijven uit de haven of het Technologiepark, zullen alle stakeholders samen werk maken van een gastvrij expatbeleid.'

Daniël Termont, burgemeester

'Met het expatloket hadden we al een werking opgezet om werkgevers te helpen om hun expats vlotter in te schrijven. Expats vormen een geëngageerde community in onze stad die zich betrokken voelt bij alles wat er in onze stad gebeurt. Ik ben dan ook tevreden dat we hen met deze werking actiever betrekken en hen beter kunnen bijstaan met praktische informatie.'

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken 

Informatie

Bevoegd

 • Medium square 20150311 av burgemeester daniel termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square 20160620 av schepen bracke

  Mevrouw Sofie Bracke

  Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
  e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.