15 acties voor de Gentse begraafplaatsen

228037 browse 4d22b8 large 1477303484

De komende maanden en jaren staan nog heel wat acties op stapel op de Gentse begraafplaatsen. Acties die ervoor zorgen dat de begraafplaatsen nieuwe trends in gedenkvormen kunnen aanbieden, begraafplaatsen zijn waar rouwende Gentenaars troost putten uit de groene omgeving of waar bezoekers graag langskomen om een wandeling te maken. De acties kunnen geclusterd worden in 3 thema's: funerair erfgoed, gedenkvormen en vergroenen.

Funerair erfgoed

1. De eerste en meteen grootste actie is de restauratie van 58 graven op de top van de grafheuvel Campo Santo. Hier wordt 800.000 euro (incl. BTW) voor uitgetrokken. De werken starten in het late voorjaar van 2017 en zullen zeker een jaar duren.

2. De Stad stelt een firma aan die het funerair erfgoed in kaart brengt op de begraafplaatsen. Deze inventarisatie, waardebepaling en beheerplanning van het funerair erfgoed kadert in de opmaak van algemene beheerplannen van de begraafplaatsen. De verzamelde gegevens kunnen (bv. online) opengesteld worden aan het publiek. Het in kaart brengen van monumentale grafmonumenten start op de Westerbegraafplaats, hiervoor werd 50.000 euro voorzien.

3. Ook voor Campo Santo start de Stad in de loop van 2017 eenzelfde oefening op rond het funerair erfgoed. Deze gegevens kunnen in wandelkaarten gegoten worden.

4. Het stadsbestuur blijft ook elk jaar 15.000 euro inzetten om via de sociale economie 1 of 2 monumenten te laten restaureren. Daarnaast heeft Gent er met het invoeren van het peter- en meterschap en het hergebruik van monumenten voor gekozen om Gentenaars zoveel mogelijk te stimuleren om een bijdrage te doen aan het behoud van historische grafmonumenten.

Gedenkvormen:

Huidige gedenkvormen:

5. Het kinderperk op de Westerbegraafplaats ligt er triestig bij. Tegen het einde van 2016 start de heraanleg van het perk. Het plein wordt organischer (dus geen grafjes meer op een rij) en groener aangelegd. De werken zullen een klein half jaar duren en kosten 85.000 euro.

6. Bij de heraanleg van het kinderperk wordt ook plaats gemaakt voor een gedenkplek voor sterrenkindjes. Dat zijn kindjes die voor de geboorte sterven. Het nieuw aangelegde kinderperk en de gedenkplek zullen klaar zijn tegen het voorjaar van 2017.

Nieuwe gedenkvormen (het stadsbestuur blijft inzetten op nieuwe, natuurlijkere gedenkvormen).

7. Naast de huidige begraafplaats van Drongen wordt een stuk grond aangelegd als natuurlijke begraafplaats of strooiheide. Eind 2016 wordt het concept definitief vastgelegd, het nodige budget vrijgemaakt en een timing opgesteld.

8. Door het aanpassen van het decreet op lijkbezorging kunnen voortaan ook assen uitgestrooid of begraven worden op afgebakende terreinen buiten de begraafplaats. Gent onderzoekt welke plekken in de stad in aanmerking komen.

Oude gedenkvormen:

9. Op sommige begraafplaatsen staan nog heel wat ongebruikte columbaria. Ze worden vuil en ontsieren de begraafplaats. Daar waar kan, worden de ongebruikte columbaria weggehaald.

Brochure over gedenkvormen:

10. De Stad maakt een brochure om de burgers op een duidelijke manier te informeren over welke gedenkvormen er in Gent zijn.

Vergroenen:

11. De begraafplaats van Ledeberg kan een opfrisbeurt gebruiken. Achteraan op de begraafplaats zal de Stad de afspanning, haag en bamboe weghalen om het zicht naar de Schelde toe open te maken. De begraafplaats zal er op die manier een stuk natuurlijker uitzien. De werken worden in de loop van 2017 uitgevoerd. Er is 30.000 euro voorzien voor het uitzicht van deze begraafplaats.

12. Op de Zuiderbegraafplaats wordt een deel van de verharde paden weggenomen en ingezaaid. Deze begraafplaats krijgt ook een nieuwe toegang langs de Noendries. Deze werken starten na 1 november 2017.

13. Op de begraafplaats van Oostakker en Gentbrugge worden eind 2017 rioleringswerken uitgevoerd. De Stad maakt van deze gelegenheid gebruik om de verharde paden te vervangen en in te zaaien.

14. Voor de begraafplaatsen van Gentbrugge, Oostakker, Zwijnaarde Scheldeakker, Wondelgem Dries, Wester- en Zuiderbegraafplaats is een voorlopig beheerplan opgemaakt. In dit beheerplan zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en kleine omvormingen. Zo zijn er nu zones vastgelegd die intensief, half intensief en extensief beheerd worden. De zones met extensief beheer zijn delen van de begraafplaats waar geen graven liggen.

15. De opmaak van het algemene beheerplan voor de Westerbegraafplaats is gestart. Normaal gezien moet een goedgekeurd beheerplan tegen het eerste kwartaal van 2018 op de tafel liggen. Het beheerplan wordt door de Groendienst zelf opgemaakt, enkel voor de inventarisatie van het funerair erfgoed is 50.000 euro voorzien.

'In mijn beleidsnota uit ik de ambitie om van Gent een pionier te maken in het beheer van de begraafplaatsen door er verschillende functies samen te brengen. De verschillende acties hierboven zetten in op het in kaart brengen en restaureren van funerair erfgoed, het verbeteren en uitbouwen van bestaande gedenkvormen en oog hebben voor nieuwe trends en het blijvend vergroenen van de begraafplaatsen. Al deze acties zorgen ervoor dat de Gentse begraafplaatsen verder blijven evolueren naar begraafparken.'

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Informatie

  • Medium square 20160620 av schepen bracke

    Mevrouw Sofie Bracke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
    e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.