Feestelijke opening schepvijver en blotevoetenpad in Bourgoyen-Ossemeersen

227959 schepvijver 0bd069 original 1477045343

Op woensdag 26 oktober 2016 worden de schepvijver Jan Hublé en het blotevoetenpad in de Bourgoyen-Ossemeersen feestelijk geopend. Schoolkinderen nemen de schepvijver in gebruik en wandelen het blotevoetenpad in.

Kindvriendelijke, educatieve zone

Gent streeft ernaar een kindvriendelijke stad te zijn. Kinderen hebben ruimte nodig: om te ontdekken, te ravotten en te spelen. Maar ook om te leren. Met de aanleg van een educatieve zone in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen neemt de Stad Gent opnieuw een initiatief waarbij kindvriendelijkheid hoog in het vaandel wordt gedragen. De zone, vlak bij het bezoekerscentrum aan de Driepikkelstraat in Mariakerke, is een nieuwe ontdekkingstuin voor scholen en gezinnen, waar tegelijk ook plaats is voor natuureducatieve spelen.

De educatieve zone bestaat uit verschillende delen. Tussen het natuur- en milieucentrum en het populierenbos staat al langer een omgevingstuin met buitenklas, bijenhotel en bloemenweide. Nieuw is de zone aan de overkant van het natuurcentrum: hier bevindt zich een blotevoetenpad, een schepvijver en tussen de twee ligt een grasveld dat als evenementenpleintje kan dienen.

Blotevoetenpad

Kinderen de natuur laten voelen. Dat is het doel van het blotevoetenpad, dat werd aangelegd met materialen die in de Bourgoyen-Ossemeersen voorkomen. Dit is het tweede blotevoetenpad in Gent, na het pad in de Gentbrugse Meersen. De Stad Gent verwacht dat het ook hier een topper zal zijn. De dubbele lus omsluit een grasvlakte met boom. Kinderen kunnen er zand tussen hun tenen voelen en ervaren hoe het is om te stappen door plassen, over steentjes, over hout en kort en lang gras.

Schepvijver Jan Hublé

Jonge avonturiers kunnen via een vlonder naar het midden van de vijver om er te scheppen. Maar ook de luwe hellingen aan de rand maken het jongeren van makkelijk om bij het water te komen. Ze kunnen er, vooral in klas- of schoolverband, terecht voor wateronderzoek. De U-vormige schepvijver wordt opgedragen aan prof. dr. Jan Hublé (1923-2009), pionier van de natuurbescherming in Gent.

Evenementenplein

Het grasveld tussen de vijver en het blotevoetenpad wordt dan weer een plek waar tentoonstellingen een plaats kunnen krijgen. Van 3 november tot en met 23 december 2016 is hier de fototentoonstelling ‘Vlaamse natuur in beeld’ van Argus en Natuurpunt, met sfeervolle natuurbeelden, te zien. Er is ook ruimte voor kleinere evenementen, zoals de jaarlijkse plantenbeurs van Natuurpunt. Gemaaide paden verbinden de zone van de schepvijver en die van het blotevoetenpad, maar buiten de paden groeit het gras weelderig lang. Zo kunnen natuurspeurders er ook veel insecten en bloeiende kruiden spotten.

Verdere aanleg educatieve zone

Het grootste deel van de zone is klaar. Bij de schepvijver komen in november 2016 nog vier werktafels, waarop kinderen hun ‘buit’ uit de vijver kunnen bekijken en onderzoeken. In het voorjaar van 2017 wordt nog een hangbrugje geïnstalleerd over de Grijtgracht. Het brugje zal de tuin naast het natuurcentrum verbinden met het populierenbosje, zo kunnen kinderen verder avontuurlijk op ontdekking gaan. Ook de invulling van het evenementenplein wordt bekeken.

227904 bourgoyen2 c5469d large 1477032700

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160322 av schepen balthazar

    De heer Tom Balthazar

    Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.balthazar@stad.gent

  • Medium square 20160620 av schepen decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.